Skip to content
gh-pages
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
css
 
 
img
 
 
js
 
 
 
 
 
 
 
 

Przestańmy się zakładać

English speakers - see bottom of this file.

Prezentacja pokazuje dominujące podejście do architektur - zakład, że się uda - oraz przedstawia szereg sposobów jak to zmienić w stronę mierzenia.

Prezentacja na żywo: http://littleancientforestkami.github.io/JDD-2013-talk Nawigacja: strzałki, < i > (książeczka Dlaczego warto mierzyć) i - niestety - mysz na galerii obrazków na razie.

Prezentację chcę jeszcze przeczyścić, by slajdy znacznie mniej na siebie zachodziły.

Wideo z JDD (błędna kolejność slajdów na wideo, nie wiem czemu): https://www.youtube.com/watch?v=Q9DxXWtXE4g

For non-Polish speakers

This is my presentation from Java Dev Days 2013. Slides in Polish, contact me if you want an English version.

Move around with arrow keys, except when on booklet or image gallery. Booklet navigation is plugged on > and < keys and image gallery for now requires a mouse.

See http://littleancientforestkami.github.io/JDD-2013-talk/JDD_Przestańmy_się_zakładać.html for live presentation.

Commit splitting

Since I've worked in a zone and forgot about VCSes then, this repo is also a nice playground for splitting commits: http://www-cs-students.stanford.edu/~blynn/gitmagic/ch07.html http://joaquin.windmuller.ca/post/35-selectively-select-changes-to-commit-with-git-or-imma-edit-your-hunk

About

Przestańmy się zakładać - zacznijmy mierzyć

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published