Skip to content
gh-pages
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
css
 
 
img
 
 
js
 
 
 
 
 
 
 
 

O

narzędziach do testowania bardziej zaawansowanych przypadków. innych niż JUnit i Mockito (choć o nich będzie wspomniane) mniej znanych pomocach w testowaniu.

Nie dogłębnie, a wręcz płytko.

Detale

Dobre testy parametryzowalne na kilka sposobów,

  • JUnit

  • Zohhak

  • JUnitParams

  • TestNG

  • SureAssert

proste testy systemowe,

mock dla voida i inne ciekawe możliwości Mockito itp.

Slajdy

Na żywo tutaj: http://littleancientforestkami.github.io/advanced-testing-Java-preso/Zaawansowane%20Testowanie.html Nawigacja strzałkami.

About

Zaawansowane Testowanie.html

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published