Skip to content
Freeroam gamemode for San Andreas Multiplayer mod, which allows you to play Grand Theft Auto: San Andreas with others.
Pawn SourcePawn
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
database initial commit Feb 19, 2020
filterscripts renamed variables Feb 29, 2020
gamemodes changes max_players to 50 Mar 16, 2020
includes removed discord Mar 16, 2020
plugins removed discord Mar 16, 2020
scriptfiles
.gitignore added gitignore Mar 1, 2020
LICENSE.md initial commit Feb 19, 2020
README.md updated readme Feb 29, 2020
geolocation.zip initial commit Feb 19, 2020
libmariadb.dll initial commit Feb 19, 2020
log-core.dll initial commit Feb 19, 2020
pawno.zip 0.3.7 R3 Feb 29, 2020
server.cfg changes max_players to 50 Mar 16, 2020

README.md

Lithuanian Freeroam (SA-MP)

Viskas pritaikyta prie SA-MP 0.3.7 R3 Windows versijos, todėl jei norite atsinaujinti arba pasileisti ant Linux, gausite susirasti visus reikalingus failus skirtus serveriui patys. Jeigu kažkas neveikia, taipogi, gausit aiškintis patys arba ieškoti pagalbos kitur, o jei visiškai nieko nesuprantat kas pateikta instrukcijose geriau net nesigilinkit.

Instrukcijos

 1. Susikurkite bei pasileiskite duomenų bazę ir į ją importuokite freeroam.sql failą.
 2. Išarchyvuokite pawno.zip failą, nurodykite prisijungimo duomenis prie duomenų bazės "/gamemodes/main.pwn" faile, jį išsaugokite ir sukompiliuokite.
 3. Išarchyvuokite geolocation.zip failą, ir tuomet įkelkite jame esančius geoip.db bei geoip_city.db failus į "/scriptfiles" folderį.
 4. Atsisiųskite SA-MP serverio failus kurie nurodyti aukščiau ir iš ten įkelkite announce.exe, samp-server.exe ir samp-npc.exe prie freeroam serverio failų.
 5. Galit bandyti pasileisti ir žaisti, jei viską padarėt gerai, turėtu veikti. Gero žaidimo.

Pawno rekomendacija

pawno.exe ir pawncc.exe reiktu paleisti administratoriaus teisemis, nes kitaip paleidus PAWNO gali mesti programines klaidas, neveikti.

Nuorodos

SA-MP 0.3.7 R4 Client
SA-MP 0.3.7 R3 Windows Server
SA-MP 0.3.7 R3 Linux Server (x86)

Credits

 • SA-MP Team
 • Rockstar Games
 • Take-Two Interactive
 • Zeex & Yashas (iZCMD Command Processor)
 • BlueG (MySQL Plugin)
 • Incognito (Streamer Plugin)
 • Yagu (Racing System)
 • Whitetiger (Geolocation Include)
 • OstGot (Map Fixes)
 • d0 (mSelection Previews)
 • Everybody else who contributed to this project (credited in main PWN file)
You can’t perform that action at this time.