Skip to content
Lalacska edited this page Feb 15, 2024 · 2 revisions

Vi havde tre forskellige fag i de første fire uger: Linux embedded, IoT og App 1 og 2. Alle fag blev undervist af en ny lærer, som aldrig havde undervist i faget før, så vores forløb var lidt som en test både for dem og for os.

Clone this wiki locally