Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.

About

Jupyter Notebooks en data om jezelf voor te bereiden op de sessies van Experimentele Natuurkunde 1. Laatst geupdate voor collegejaar 2020/2021.

Releases

No releases published

Packages

No packages published