Skip to content
Komunitní projekt - geopolitická a ekonomická hra LeoSight ECO
JavaScript HTML CSS
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.github/ISSUE_TEMPLATE
client
db
src
.gitignore
.revision
AUTHORS.md
CONTRIBUTING.md
LICENSE
README.md
antispam.js
builds.js
chat.js
commands.js
discord.js
events.js
global.js
gulpfile.js
index.js
market.js
master.js
package-lock.json
package.json
resources.js
server.bat
utils.js

README.md

GitHub last commit Discord Donate

LeoSight Eco

Co je LeoSight Eco?

Jedná se o projekt komunity LeoSight.cz, LeoSight Eco je geopolitická a ekonomická hra.

Jak mohu přispět?

Existuje spousta možností, jak můžeš vývoji pomoct:

  • Podílej se přímo na vývoji (nejvíc projektu pomůžeš, když naprogramuješ novou feature a odešleš ji do pull requestu)
  • Odhaluj chyby ve hře nebo v kódu (nahlaš nám je do Issues)
  • Podpoř finančně provoz serveru (pošli donate na LeoSight.cz)
  • Podpoř finančně autory (kontaktuj konkrétního kontributora a pošli mu nějaké peníze, nebo ho pozvi na ☕️)
  • Navrhni nové funkce (jestli máš zajímavý nápad, jak hru vylepšit, určitě se o něj poděl v Issues nebo na našem Discordu)

Chci se podílet na vývoji, jak začít?

V první řadě budeš potřebovat NodeJS + NPM a MongoDB. Doporučujeme také MongoDB Compass pro prohlížení databáze. Jako vývojové prostředí můžeš použít třeba Atom. Pro jednoduchou práci s Gitem si nainstaluj ještě například TortoiseGit, nebo podobný program.

Pokud máš vše nainstalované, je na čase si připravit adresář pro projekt a stáhnout repositář - pokud máš v plánu přispívat kódem, rovnou si klikni nahoře na tlačítko Fork a postupuj dál se svojí kopií repositáře.

Klikni nahoře na tlačítko Clone or download a zkopíruj si URL adresu repositáře. Ten si stáhni do nového adresáře pomocí funkce Git Clone (např. TortoiseGit tuto možnost přidává při pravém kliknutí na adresář).

V adresáři se ti objeví stejné soubory, jako můžeš vidět zde v repositáři. Otevři příkazovou řádku (ideálně uvnitř vývojového prostředí) a spusť příkaz npm install

Chvilku to bude trvat, tak si zatím jdi pro sušenku - zasloužíš si ji.

Jakmile jsou nainstalovány všechny potřebné balíčky, je potřeba vytvořit soubor s názvem .env - nepůjde vytvořit normálně přes Windows rozhraní, protože začíná tečkou, můžeš jej vytvořit z vývojového prostředí a nebo z příkazové řádky pomocí příkazu echo "" > .env

Obsah souboru .env bude vypadat nějak takto:

DB_URL = "mongodb://localhost:27017"
SSL_KEY = ""
SSL_CERT = ""
HTTPS = "false"
DISCORD_TOKEN = ""
LOGIN = "NONE"
SERVERNAME = "Test"
CODEBASE = "[Tvé jméno na GitHubu]/leosight-eco"

Následně se ujisti, že je spuštěna MongoDB a příkazem node . spusť server.

Pokud jsi přivítán zprávou "Server spuštěn na portu 3005" pak se ti podařilo úspěšně spustit server. Připojit se na něj můžeš z eco.leosight.cz a přepnutím na lokální test server (neměj strach, ostatní jej s výchozím nastavením neuvidí).

Při úpravě client-side kódu upravuj CSS a JS pouze v /src a spusť Gulp - ten je dobré ovládat z vývojového prostředí, nebo nainstalovat globálně příkazem npm install --global gulp-cli

Jakékoliv problémy a dotazy určitě směřuj na Discord, ostatní kontributoři ti moc rádi pomohou.

Další informace (o odesílání samotných pull requestů) najdeš v souboru CONTRIBUTING.md, mnoho zdaru!

You can’t perform that action at this time.