A Python script for downloading movies from archiv.nova.cz with rtmpdump
Python
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README
gui.py
nova-dl.py
nova-dl.svg

README

Tento skript slouží ke stahování videí z archiv.nova.cz. Vyžaduje zkompilovanou binárku rtmpdumpu (http://rtmpdump.mplayerhq.hu/).

Použití:

  1. Najdi si na archiv.nova.cz pořad, kterej chceš stáhnout
  2. Rozbal přiloženej tarball a spusť skript nova-dl.py v něm:

   ./nova-dl.py http://archiv.nova.cz/multimedia/comeback-38-dil-bejk.html

  3. Skript standardně uloží video ve "vysoké" kvalitě do souboru název-pořádu.flv, v našem případě tedy 2010-04-21_Comeback-Bejk-8-dil-D309637_tn.flv

Volby:

 -q QUALITY, --quality=QUALITY
            Vybere kvalitu (low/high)
 -o OUTPUT, --output=OUTPUT
            Nastaví cílový soubor
 -g, --get-url
            Nestahuje, použe vypíše RTMP adresu videa (dá se použít v některých přehrávačích)