Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

Already on GitHub? Sign in to your account

Malé úpravy #11

Merged
merged 2 commits into from May 12, 2012

Conversation

Projects
None yet
2 participants
Contributor

pulpe commented May 12, 2012

btw. všimnul jsem si, že nové díly SJK jsou přístupné přes Prima Play, ale jsou tam přes youtube, nevím jestli by to šlo spojit (myslím prima a sjk engine)? Na netu jsem našel kus kódu a trochu upravil... funkce yt_url vrátí jméno videa a slovník s url na ruzné kvality videí https://gist.github.com/2668842
Co ty na to?

@Limoto Limoto added a commit that referenced this pull request May 12, 2012

@Limoto Limoto Merge pull request #11 from pulpe/dev c1dabcc

@Limoto Limoto merged commit c1dabcc into Limoto:master May 12, 2012

Owner

Limoto commented May 12, 2012

Dík za úpravy, to README teď vypadá docela pěkně :) Na ten Youtube se časem podívám, teď se mi do toho moc nechce, mám spoustu práce a programování plný zuby :)

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment