Bootowanie
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
DOCS
MBR
Multiboot-ASM
Multiboot-C
.gitignore
Makefile
README.md
README.pdf
WS_MBR.code-workspace

README.md

LinuX-Lab 2018-05-11

Procedura startu systemu

Sprzętowo

Procesory IA-32 i x86_64

Pierwszą czynnością po "zdjęciu" sygnału reset jest skok po adres 0xFFFF0 (16 bajtów poniżej 1MB). Procesor jest w trybie rzeczywistym, 16-bitowym.

W PC w tym miejscu znajduje się albo BIOS albo punkt wejściowy do UEFI.

Procesory ARM32 w trybie surowym (Cortex-M/Cortex-R)

Wskaźnik stosu ustawiany jest na zawartość słowa z adresu 0, po czym procesor skacze pod adres wskazany pod adresem 4.

Procesory ARM32/ARM64 w trybie pełnym (Cortex-A)

Wykonanie zaczyna się od bootloadera zaszytego w wewnętrznym ROM-ie/FLASH-u procesora (procesor skacze albo pod 0x0 albo pod 0xffff0000, gdzie zmapowana jest pamięć bootloadera). Popularnym otwartoźródłowym bootloaderem jest u-Boot - można o tym pomyśleć jako o swoistym LILO/GRUB dla ARM.

Programowo

BIOS

Nie omawiamy tu CD/DVD w standardzie El Torito.

 • BIOS inicjalizuje podstawowe komponenty płyty głównej (kontrolery pamięci, zegara procesora, DMA, przerwania, itp),

 • Wykrywa karty rozszerzeń i jeżeli dana karta go posiada, wywołuje jej BIOS (karta grafiki przejmuje wtedy przerwanie 10h, kontrolery RAID przejmują przerwanie 13h, itd)

 • BIOS przegląda urządzenia w kolejności bootowania i dla każdego z nich za pomocą przerwania 13h:

  • Wczytuje pierwszy sektor do pamięci, pod adres 0000:7C00
  • Sprawdza, czy ostatnie dwa bajty sektora zawierają sygnaturę 0xAA55
   • Jeżeli tak, wykonuje skok do pierwszego bajtu załadowanego sektora (od tego momentu kod użytkownika przejmuje całkowitą kontrolę)
   • Jeżeli nie, przechodzi do następnego urządzenia z listy
 • Jeżeli nie udało się znaleźć sygnatury na żadnym urządzeniu, wyświetla błąd i zawiesza komputer.

Z poziomu programu użytkownika dostępne jest trochę usług, na przykład:

 • int 10h - interfejs do karty graficznej
 • int 13h - operacje dostępu do dysków po sektorach
 • int 14h - operacje na porcie szeregowym
 • int 16h - operacje na klawiaturze
 • int 17h - operacje na drukarce
 • int 1Ah - operacje na zegarze (RTC)
 • int 1Ah - usługi PCI

UEFI

 • UEFI inicjalizuje podstawowe komponenty płyty głównej (kontrolery pamięci, zegara procesora, DMA, przerwania, itp),

 • Wykrywa karty rozszerzeń i jeżeli dana karta go posiada, wywołuje jej firmware i podpina go pod dostępną funkcjonalność.

 • UEFI przegląda urządzenia w kolejności bootowania w NVRAM i dla każdego z nich za pomocą usług UEFI:

  • Sprawdza, czy dysk jest w formacie GPT
  • Szuka partycji ESP (FAT32, bootowalna, systemowa plus parę innych flag, nie musi być pierwsza)
   • Jeżeli nie skonfigurowano pamięci NVRAM inaczej, próbuje załadować następujący manager:
    • \EFI\BOOT\BOOTx64.EFI - PCty ze zwykłym procesorem 64-bitowym
    • \EFI\BOOT\BOOTIA32.EFI - niestandardowe, 32-bitowe UEFI w niektórych tabletach i 2-in-1. Ciekawostka - procesor tam jest 64 bitowy, niestandardowe UEFI ma tylko utrudnić instalację systemu innego, niż producenta (Windows, khm, khm).
    • \EFI\BOOT\BOOTIA64.EFI - komputery z procesorami Itanium
    • \EFI\BOOT\BOOTARM.EFI - komputery z 32-bitowymi procesorami ARM
    • \EFI\BOOT\BOOTAA64.EFI - komputery z 64-bitowymi procesorami ARM
   • Jeżeli skonfigurowano w pamięci NVRAM konkretny manager (ID urządzenia, partycja, ścieżka, plik), to jest on ładowany i uruchamiany. U mnie ten wpis wygląda tak: HD(2,GPT,ea03e786-18b0-4277-80dd-a4f6e7f50935,0x1000,0x64000)/File(\EFI\DEBIAN\GRUBX64.EFI)
  • Jeżeli jest aktywny SecureBoot, UEFI weryfikuje podpis cyfrowy managera kluczem publicznym zaszytym w sobie. Jeżeli podpis się nie zgadza, albo go brakuje, to odmawia dalszej pracy.
 • Jeżeli znaleziono manager i (opcjonalnie) przeszedł weryfikację, to jest uruchamiany.

Manager UEFI to aplikacja w formacie PE (Windowsa, khm, khm), która ma dostęp do szeregu usług dostarczanych przez firmware: grafika, system plików, stos sieciowy (!!!), kryptografia.

Do pisania własnych managerów w C można wykorzystać otwartoźródłowe SDK o nazwie EDK II, dostępne ze strony TianoCore.