Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Feedback documentatie #5

Closed
roberrrt-s opened this issue Nov 15, 2019 · 1 comment

Comments

@roberrrt-s
Copy link

@roberrrt-s roberrrt-s commented Nov 15, 2019

Hi Deiver.

Nette manier van documenteren, het gebruik van Projects als management tool is een slimme zet. Ik vind je logboek wel minimaal, dus daar zou je evt. een slag kunnen maken als je er nog tijd voor hebt. Probeer bijvoorbeeld wat meer details te geven over wat voor code je op welke dag hebt geschreven, het is handig om dit direct end of day te doen zodat je dit later kan aanvullen met tekst waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt. Werk je verder nog even de opstaande issues af? Dan wens ik je verder veel succes vandaag!

@Loquino

This comment has been minimized.

Copy link
Owner

@Loquino Loquino commented Nov 15, 2019

Hey Robert, Dank je wel voor je feedback ik zal ernaar kijken en zoveel mogelijk documenteren.

@Loquino Loquino closed this Nov 15, 2019
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
2 participants
You can’t perform that action at this time.