Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
150 lines (98 sloc) 5.4 KB

Les NVDB-data inn i Qgis med kommandoline

Dette er ikke en grafisk plugin, men et kommandolinjeverktøy hvor du henter NVDB data til QGIS med Python-konsollet. Søk, filtrering og nedlasting gjøres med såkalte "søkeobjekter" fra https://github.com/LtGlahn/nvdbapi-V2 (klassene nvdbVegnett eller nvdbFagdata).

Qgis3 med NVDB vegnett

Eksempel - bomstasjoner i Oslo til Qgis 3

Innlesning til Qgis 3 gjøres med kommandoen

sokeobj = nvdbFagdata(45) 
sokeobj.addfilter_geo( {'kommune' : 301 }) # Oslo kommune 
nvdbsok2qgis( sokeobj) 

Hvis man vil avgrense søket til kartflaten så bruker man i stedet

nvdb2kart( sokeobj, iface) 

iface er Qgis sin referanse til kartflaten, og må oppgis for at python-koden skal kunne finne kartflatens hjørnekoordinater.

Eksempel - hent NVDB objekt med ID

nvdb2kart( 85751392, iface) 

Eksempel - hent veglenke med ID

nvdb2kart( 498976, iface, kunvegnett=True)

Et par tips

Kommandoene og parametrene for qgis2 les her og qgis3 (dette dokumentet) ligner, men er ikke identiske.

Hvordan blir jeg god på filtre?

Du leser dokumentasjon for nvdbFagObjekt i nvdbapi-V2.py sammen med dokumentasjon NVDB api og datakatalogen. Et par eksempler:

# Bomstasjon
sokeobjekt = nvdbFagdata(45) 

# Dictionary med lokasjonsfiltre
sokeobjekt.addfilter_geo( {'kommune' : 5001 })

# Tekststreng med egenskapfiltre
# Her wildkard-søk etter bomstasjoner med navn som begynner på "Nedre Leirfoss"
sokeobjekt.addfilter_egenskap(b.addfilter_egenskap('1078="Nedre Leirfoss*"')) 

Hvilke filter er aktive, og hvordan nullstilles de?

Her finner du alle filtre:

sokeobjekt.allfilters()
sokeobjekt.addfilter_geo()
sokeobjekt.addfilter_egenskap()

Filtrene nullstilles ved å sende inn en tom streng

sokeobjekt.addfilter_geo('') 
sokeobjekt.addfilter_egenskap('') 

Søkeobjektet påvirkes når du føyer det til QGIS

Når du har kjørt kommandoene

sokeobjekt = nvdbFagdata(105) # Fartsgrense
nvdb2kart(sokeobjekt, iface) # Fartsgrense lagt til kartflaten

så påvirker det tilstanden til søkeobjektet på to måter:

 1. Paginering settes til tilstanden "har hentet alle objekter".
 2. Du har påført filteret ´kartutsnitt=<utsnittet til din QGIS-kartflate>'

Kommandoen nvdbsok2qgis påvirker paginering, men ikke geofilter. Pagineringstilstanden kan du endre via kommandoen

sokeobjekt.refresh()

Kartutsnittet vil bli oppdatert med nye verdier neste gang du kjører ´nvdb2kart´(sokeobjekt, iface)´. Men hvis du så bruker ´nvdbsok2qgis´ så vil resultatet fremdeles være avgrenset med det kartutsnittet du hadde sist gang du kjørte ´nvdb2kart´.

Installasjon

 1. Lag et QGIS-prosjekt med CRS=25833. (UTM sone 33, som er det koordinatsystemet vi bruker).
 2. Last ned kildekoden https://github.com/LtGlahn/nvdbapi-V2. * Er du ukjent med Github så let etter den grønne knappen "Clone or download". Da kan du laste ned en zip-fil som du pakker ut lokalt på din maskin
 3. I Qgis: Programtillegg -> Start Python konsoll
 4. I python konsoll: Vis redigeringsmodul
 5. Åpne script. Naviger til filene du pakket ut i steg 1, og åpne fila: * Qgis 3: qgis3script-importernvdbdata.py * Qgis 2: qgisscript-importernvdbdata.py
 6. Rediger søkestien i skriptet! Variabelen nvdblibrary må ha korrekt sti til mappen der du lagret kildekoden i steg 1. Lagre Pro-tip: Lagre scriptet med et annet navn, eller i en annen mappe. Da kan du laste ned oppdateringer av nvdbapi-V2 uten å miste dine lokale innstillinger.
 7. Trykk den grønne "Kjør" - knappen
 8. Nå er du klar til å jobbe interaktivt i python-konsollet!

Installasjon med bilder

0. Lag nytt QGIS-prosjekt med CRS=25833

Dette finner du selv ut av...

1. Last ned kildekoden

https://github.com/LtGlahn/nvdbapi-V2](https://github.com/LtGlahn/nvdbapi-V2). Er du ukjent med Github så let etter den grønne knappen "Clone or download". Da kan du laste ned en zip-fil som du pakker ut lokalt på din maskin

Last ned kildekode

2. Start Qgis python konsoll

Start Python konsoll

Programtillegg -> Start python konsoll

3. Start redigeringsmodul

Start redigeringsmodul

4. Åpne script

Naviger til filene du pakket ut i steg 1, og åpne fila:

 • Qgis 3: qgis3script-importernvdbdata.py
 • Qgis 2: qgisscript-importernvdbdata.py

Åpne script med editor

5. Rediger søkestien

Variabelen nvdblibrary må ha korrekt sti til mappen der du lagret kildekoden i steg 1. Pro-tip: Lagre scriptet med et annet navn, eller i en annen mappe. Da kan du laste ned oppdateringer av nvdbapi-V2 uten å miste dine lokale innstillinger.

Rediger søkesti

6. Kjør! Klart!

Trykk den grønne "kjør"-knappen over editorvinduet, og du er klar til å jobbe interaktivt mot NVDB api og Qgis kartflate!

Kjør! Klart!

You can’t perform that action at this time.