Permalink
Browse files

Merge branch 'master' into new-ui

  • Loading branch information...
John Bartholomew
John Bartholomew committed Sep 26, 2012
2 parents a572204 + ee0a296 commit 928e2c5c8073d8d356a5a2b9476287976f515f72
View
@@ -25,6 +25,7 @@ Alpha 27
* Orbital phase (season) and rotational phase (time) can now be set in custom
systems with :rotational_phase_at_start and :orbital_phase_at_start (#1506)
* Thruster values in ship definitions are now all positive (#1536)
+ * New function Dev.SetCameraOffset to help find good cockpit camera offsets (#1130)
* Internal changes
* Terrain generation thread now sleeps until being signalled (#1169)
View
@@ -1253,4 +1253,6 @@ MONTH_OCT
MONTH_NOV
Lis
MONTH_DEC
- Gru
+ Gru
+MISCELLANEOUS
+ Różne
View
@@ -220,6 +220,8 @@ WINDOW_OR_FULLSCREEN
Ventana o Pantalla completa (Reiniciar para aplicar)
FULL_SCREEN
Pantalla completa
+COMPRESS_TEXTURES
+ Comprimir Texturas
OTHER_GRAPHICS_SETTINGS
Otras opciones gráficas
USE_SHADERS
@@ -744,14 +746,38 @@ SHIP_IS_FULLY_LADEN
Su nave está completamente cargada.
YOU_DO_NOT_HAVE_ANY_X
No dispone de %item.
+FRONT_COCKPIT_VIEW
+ Vista frontal de la cabina
+REAR_COCKPIT_VIEW
+ Vista trasera de la cabina
CAMERA_FRONT_VIEW
Vista frontal
CAMERA_REAR_VIEW
Vista trasera
+CAMERA_LEFT_VIEW
+ Vista izquierda
+CAMERA_TOP_VIEW
+ Vista superior
+CAMERA_RIGHT_VIEW
+ Vista derecha
+CAMERA_BOTTOM_VIEW
+ Vista inferior
+INTERNAL_VIEW
+ Vista interior
EXTERNAL_VIEW
Vista externa
SIDEREAL_VIEW
Vista sideral
+ROTATE_UP
+ Rotar arriba
+ROTATE_DOWN
+ Rotar abajo
+ROTATE_LEFT
+ Rotar izquierda
+ROTATE_RIGHT
+ Rotar derecha
+RESET
+ Reset
NAVIGATION_STAR_MAPS
Navegación y mapas estelares
COMMS
@@ -1228,3 +1254,5 @@ MONTH_NOV
Nov
MONTH_DEC
Dic
+MISCELLANEOUS
+ Miscelaneos
@@ -113,3 +113,107 @@ Translate:Add({ English = {
"You won't get back with that sensor data!",
},
}, })
+
+ ---- POLISH / POLSKI ----
+
+Translate:AddFlavour('Polski','Scout', {
+ adtext = "Poszukuję Pilota dla rekonesansu w systemie {system}",
+ introtext = "Witam, nazywam się {name}. Odbieramy jakieś sygnały niedaleko {systembody} w systemie {system} ({sectorx}, {sectory}, {sectorz}). Upoważniono mnie do wypłacenia {cash} za skanowanie sensorem w tym obszarze.",
+ whysomuchtext = "To standardowa zapłata za taką usługę.",
+ successmsg = "Dziękuję ci za transmisję informacji. Uzgodniona kwota będzie przelana na twoje konto",
+ failuremsg = "Z twojej winy zrywamy kontrakt, musieliśmy wysłać kolejny statek. Odnotujemy twoją niekompetencję!",
+ urgency = 0,
+ risk = 0,
+ localscout = 0,
+})
+
+Translate:AddFlavour('Polski','Scout', {
+ adtext = "Potrzebny zwiadowca do systemu {system}.",
+ introtext = "Witam. Jestem {name}. Zapłacę ci {cash} za skanowanie sensorem niedaleko {systembody} w systemie {system} ({sectorx}, {sectory}, {sectorz}).",
+ whysomuchtext = "Jeśli chcesz to mogę zaoferować ci mniej...?",
+ successmsg = "Odebraliśmy twoje dane, za chwilę otrzymasz pieniądze.",
+ failuremsg = "Równie dobrze można było wysłać tam ślimaka. Nie zapłacę za przestarzałe informacje!",
+ urgency = 0.1,
+ risk = 0,
+ localscout = 0,
+})
+
+Translate:AddFlavour('Polski','Scout', {
+ adtext = "PILNE. Potrzebne dane o systemie {system}!",
+ introtext = "Nazywam się {name}, jestem dziennikarzem i właśnie piszę materiał o systemie {system} ({sectorx}, {sectory}, {sectorz}). Potrzebuję zweryfikować niektóre wątki dotyczące okolic {systembody}. Mogę zapłacić {cash} każdemu, kto dostarczy mi te dane jeszcze przed ostatecznym terminem druku.",
+ whysomuchtext = "Jestem znanym dziennikarzem, ale nie z tych pragnących pisać dla brukowców. Bo wiem że prawdziwe informacje są w cenie.",
+ successmsg = "Wielkie dzięki, właśnie takiego materiału źródłowego szukam do mojego artykułu. Twoje pieniądze są już w drodze!",
+ failuremsg = "Artykuł nie został ukończony na czas ponieważ brakło podparcia dla niektórych z kwestii. Brak pieniędzy dla mnie, brak też pieniędzy dla ciebie.",
+ urgency = 0.6,
+ risk = 0,
+ localscout = 0,
+})
+
+Translate:AddFlavour('Polski','Scout', {
+ adtext = "REKONESANS. W systemie {system} . {cash} dla doświadczonego pilota.",
+ introtext = "Witam. Jestem {name}, dla mnie informacja to pieniądz. Mogę zapłacić {cash} za skanowanie sensorem nad {systembody} w systemie {system} ({sectorx}, {sectory}, {sectorz}).",
+ whysomuchtext = "Wiem że coś tam się dzieje, ale nie wiem dokładnie co. W mojej profesji, to niedopuszczalne.",
+ successmsg = "Twoja punktualna i dyskretna usługa zostanie doceniona. Wypłacam całą należność.",
+ failuremsg = "Nieprzydatne! Więcej liczyć na ciebie nie będę! Nie ma co więcej mówić, nie zapłacę ci za to.",
+ urgency = 0.4,
+ risk = 0.75,
+ localscout = 0,
+})
+
+Translate:AddFlavour('Polski','Scout', {
+ adtext = "Pomóż nam utrzymać porządek w systemie {system}!",
+ introtext = "Pozdrawiam. Tu porucznik {name} ze służby ochrony AdAstra. Zapłacimy {cash} za dane o {systembody} w systemie {system} ({sectorx}, {sectory}, {sectorz}).",
+ whysomuchtext = "Musimy sprawdzić pewne pogłoski. Zwykle okazują się nieistotne, ale czasem mogą być też prawdziwe.",
+ successmsg = "Świetnie, twoje wynagrodzenie będzie przelane.",
+ failuremsg = "Twój numer rejestracyjny zostaje zapisany, będziemy odrzucać twoje dalsze podania o pracę.",
+ urgency = 0.1,
+ risk = 0.1,
+ localscout = 0,
+})
+
+Translate:AddFlavour('Polski','Scout', {
+ adtext = "Biura administracji w {system} potrzebują twojej pomocy przy aktualizacji dokumentacji!",
+ introtext = "Miło cię widzieć, jestem {name}, sekretarz w administracji {system}. Chcę zapłacić {cash} za aktualne dane o {systembody}. Bez pośpiechu, po prostu musimy posiadać aktualną dokumentację.",
+ whysomuchtext = "To jest praca rządowa. To nie są NASZE pieniądze.",
+ successmsg = "Dziękuję ci za pomoc w uzyskaniu aktualnych informacji. Twoja należność została przelana zgodnie z obietnicą.",
+ failuremsg = "Mam uaktualniać nasze przedawnione informacje inną przedawnioną informacją? Obawiam się że jest to niedopuszczalne.",
+ urgency = 0.1,
+ risk = 0,
+ localscout = 1,
+})
+
+Translate:AddFlavour('Polski','Scout', {
+ adtext = "Policja w {system} potrzebuje twojej pomocy w utrzymaniu porządku!",
+ introtext = "Jestem kapitan {name}, policja {system} . Potrzebujemy pilnie informacji o {systembody}. Zapłacę ci {cash} jeśli uzyskam informacje w rozsądnym czasie.",
+ whysomuchtext = "Nie pozwalamy by w sąsiedztwie powstawało zagrożenie dla naszych obywateli . Chcemy wiedzieć co tam się dzieje i musimy wiedzieć to wkrótce!",
+ successmsg = "Twoje szybkie sprawozdanie jest cenne. Twoje pieniądze zostaną przelane.",
+ failuremsg = "Ta informacja była potrzebna dawno temu! Odmawiam zapłaty.",
+ urgency = 0.6,
+ risk = 0.4,
+ localscout = 1,
+})
+
+Translate:Add({ Polski = {
+ ["I suspect that there is some unregistered activity going on. Nothing big probably, but you'd better be prepared."] = "Podejrzewam tam jakąś niezarejestrowaną działalność. Prawdopodobnie nic wielkiego, ale lepiej być przygotowanym.",
+ ["This is just a routine check. If there was a substantial risk, I think we would have heard of attacks in the area."] = "To tylko rutynowa kontrola. Jeżeli istniałoby faktycznie ryzyko, sądzę że usłyszelibyśmy o atakach w tym rejonie.",
+ ["A ship has vanished in the area. I suspect pirate activity."] = "W rejonie przepadł statek. Podejrzewam działalność pirata.",
+ ["Several ships have been lost in the area, including my last scout. I really need to know what's going on."] = "Kilka statków zaginęło w tym rejonie, włącznie z moim ostatnim zwiadowcą. Naprawdę muszę wiedzieć co się dzieje.",
+ ["I have reports from passing ships that confirm pirate attacks. What I need to know is how strong they are. You are certain to meet hostiles."] = "Mam sprawozdania od przelatujących tam statków co potwierdzają ataki pirata. Stąd wiem jak bardzo jest silny. Możesz być pewny zagrożenia.",
+ ["I need the information by "] = "Potrzebuję informacji do ",
+ ["Recon"] = "Rekonesans",
+ ["Excellent. I will await your report."] = "Wspaniale. Oczekuję na twój raport.",
+ ["Why so much money?"] = "Dlaczego tyle pieniędzy?",
+ ["When do you need the data?"] = "Do kiedy potrzebujesz tych danych?",
+ ["Will I be in any danger?"] = "Jest jakieś zagrożenie?",
+ ["Could you repeat the original request?"] = "Możesz powtórzyć swoją ofertę?",
+ ["Ok, agreed."] = "Zgoda.",
+ ["Distance reached, starting long range sensor sweep. Maintain orbit for at least 60 minutes"] = "Dystans osiągnięty, rozpoczęto skanowanie sensorem dalekiego zasięgu. Utrzymaj orbitę przynajmniej 60 minut",
+ ["Sensor sweep interrupted, too far from target!"] = "Przerwano skanowanie sensorem, zbyt daleko od celu!",
+ ["Sensor sweep complete, data stored."] = "Skanowanie sensorem zakończone, zebrano dane.",
+ ["computer"] = "komputer",
+ PIRATE_TAUNTS = {
+ "Co my tu mamy, to dzień zapłaty!",
+ "Cały twój statek należy do nas!",
+ "Nie wrócisz z danymi z tego sensora!",
+ },
+}, })
View
@@ -57,6 +57,8 @@ class Camera {
// get the frustum. use for projection
const Graphics::Frustum &GetFrustum() const { return m_frustum; }
+ void SetBodyVisible(bool v) { m_showCameraBody = v; }
+
protected:
bool m_showCameraBody;
View
@@ -0,0 +1,46 @@
+#include "LuaDev.h"
+#include "LuaObject.h"
+#include "Pi.h"
+#include "WorldView.h"
+
+/*
+ * Lua commands used in development & debugging
+ * Everything here is subject to rapid changes
+ */
+
+/*
+ * Set current camera offset to vector,
+ * it will also make the camera body visible
+ * (the offset will reset when switching cameras)
+ *
+ * Dev.SetCameraOffset(x, y, z)
+ */
+static int l_dev_set_camera_offset(lua_State *l)
+{
+ if (!Pi::worldView)
+ return luaL_error(l, "Dev.SetCameraOffset only works when there is a game running");
+ Camera *cam = Pi::worldView->GetActiveCamera();
+ const float x = luaL_checknumber(l, 1);
+ const float y = luaL_checknumber(l, 2);
+ const float z = luaL_checknumber(l, 3);
+ cam->SetPosition(vector3d(x, y, z));
+ cam->SetBodyVisible(true);
+ return 0;
+}
+
+void LuaDev::Register()
+{
+ lua_State *l = Lua::manager->GetLuaState();
+
+ LUA_DEBUG_START(l);
+
+ static const luaL_Reg methods[]= {
+ { "SetCameraOffset", l_dev_set_camera_offset },
+ { 0, 0 }
+ };
+
+ luaL_newlib(l, methods);
+ lua_setglobal(l, "Dev");
+
+ LUA_DEBUG_END(l, 0);
+}
View
@@ -0,0 +1,8 @@
+#ifndef _LUADEV_H
+#define _LUADEV_H
+
+namespace LuaDev {
+ void Register();
+}
+
+#endif
View
@@ -63,6 +63,7 @@ noinst_HEADERS = \
LuaComms.h \
LuaConsole.h \
LuaConstants.h \
+ LuaDev.h \
LuaEngine.h \
LuaEquipType.h \
LuaEvent.h \
@@ -202,6 +203,7 @@ pioneer_SOURCES = \
LuaComms.cpp \
LuaConsole.cpp \
LuaConstants.cpp \
+ LuaDev.cpp \
LuaEngine.cpp \
LuaEquipType.cpp \
LuaEvent.cpp \
@@ -414,4 +416,3 @@ if BUILD_POSIX
pioneer_LDADD += posix/libposix.a
modelviewer_LDADD += posix/libposix.a
endif
-
View
@@ -18,6 +18,7 @@
#include "Lang.h"
#include "LmrModel.h"
#include "LuaManager.h"
+#include "LuaDev.h"
#include "LuaRef.h"
#include "LuaBody.h"
#include "LuaCargoBody.h"
@@ -209,7 +210,7 @@ static void LuaInit()
LuaFormat::Register();
LuaSpace::Register();
LuaMusic::Register();
-
+ LuaDev::Register();
LuaConsole::Register();
// XXX sigh
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.

0 comments on commit 928e2c5

Please sign in to comment.