Redimensioneaza element #51

Closed
dianaprajescu opened this Issue Jan 5, 2013 · 0 comments

3 participants

@dianaprajescu

Trebuie adaugat la popupul pe un element optiunea "Redimensioneaza".

Va aparea un JFrame ce contine dimensiunile curente ale elementului, acestea pot fi modificate si vor exista doua butoane.

  • Preview: ascunde JPanel curent => afiseaza un JPanel cu noile dimensiuni
  • Save: updateaza JPanel in xmlTree si redeseneaza

La apasarea X-ului pentru inchiderea ferestrei actiunea va fi DISPOSE_ON_CLOSE si nu EXIT_ON_CLOSE. JPanel-ul nou este sters, cel vechi este afisat.

@Razvan1923 Razvan1923 was assigned Jan 9, 2013
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment