Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 

README

===== Wykop Plus ======

Wersja: 0.1
Autor: Dawid Nowak


Do zrobienia:
 * przycisk przywracania ukrytych artykułów
 * mechanizm czyszczenia listy ukrytych artykułów
 * mechanizm importowania/eksportowania ukrytych artykułów
 * mechanizm aktualizacji skryptu
 * mechanizm dodawania CSS

About

Wtyczki do Wykopu

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published
You can’t perform that action at this time.