Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Flex
database
dokumentacja
dotNet
Flex.zip
Kernel.zip
README.md

README.md

Fractus 2.0 to system ERP oparty na technologii Adobe Flex, pozwalający na integrację prowadzonych przez wiele oddziałów firmy działań w obrębie procesu sprzedażowego (zarządzanie sprzedażą, magazynem, łańcuchem dostaw, przeprowadzanie analiz obrotów, zapasów, etc.). Jednocześnie, unikalna cecha systemu - zintegrowana i jednocześnie rozproszona struktura baz danych, zapewniająca odporność na awarię łącz internetowych – umożliwia sprawną i nieprzerwaną pracę poszczególnych oddziałów, bez wpływu na obsługę klientów.

Liczne funkcjonalności systemu zostały zebrane i zintegrowane w ramach następujących modułów, mających za zadanie pokryć jak największą ilość punktów procesu sprzedażowego i przenikać się w sposób gwarantujący największy zwrot z inwestycji dla klienta:

Fractus to prawdziwe bogactwo funckjonalności zintegrowanych w celu kompleksowego usprawnienia procesu sprzedażowego. Co więcej, system jest zaprojektowany z myślą o pokryciu szerokiej listy beneficjentów:

Sprzedaż detaliczna (retail)

System Fractus 2.0 spełnia podstawowy wymóg rozwiązań klasy retail: pracę off-line, umożliwiającą obsługę sprzedaży niezależnie od dostępu do Internetu. Optymalizację procesu sprzedaży jest możliwa między innymi dzięki Panelowi Szybkiej Sprzedaży (POS) przystosowanemu do obsługi z użyciem panelu dotykowego i czytnika kodów paskowych.

Sprzedaż hurtowa

Fractus 2.0 dedykowany jest także przy sprzedaży hurtowej. Istotnym wsparciem dla firm posiadający Magazyn Wysokiego Składowania jest zarządzanie takim typem magazynu w systemie. System umożliwia między innymi fizyczne rozmieszczenie towarów, operacje magazynowe w określone miejsca w magazynie (lokalizacje) wraz z dodatkowymi atrybutami dostępnych transz danego towaru. Obsługę procesów magazynowych mogą wspierać urządzenia identyfikacji kodów kreskowych.

Sprzedaż e-Commerce

Dzięki swojej elastyczności rozwiązanie może być integrowane z narzędziami wspierającymi sprzedaż tradycyjną takimi jak platformy B2B czy sklepy internetowe B2C.

Firmy handlowo-usługowe

Fractus 2.0 wśród wielu cennych funkcjonalności posiada moduł Serwis dzięki któremu usprawnia świadczenie usług serwisowych klientom. Dodatkowo posiadamy narzędzie informujące klientów (drogą e-mail/SMS) o bieżących statusach zamówionego towaru.

Mobilni sprzedawcy

Fractus 2.0 w prosty sposób obsługuje mobilnych sprzedawców. W zależności od organizacji pracy, mobilny sprzedawca może być "mobilnym oddziałem" - jednostką organizacyjną z własnym magazynem wirtualnym, kasą itp. lub korzystać z systemu jako użytkownik konkretnej lokalizacji (oddziału firmy).

Small business

Fractus 2.0 dzięki łatwej i intuicyjnej obsłudze podstawowych modułów oraz niskim kosztom wdrożenia sprawdza się później jako system sprzedażowy w firmach jednodziałowych.

Szczegóły technologiczne – silna strona systemu Fractus

W zależności od struktury funkcjonowania firmy, oferujemy 3 modele wdrożenia systemu:

 • STRUKTURA ROZPROSZONA – ogromny atut dla firmy wieloodziałowej, w której każda z lokalizacji przedsiębiorstwa posiada własny mini-serwer z bazą danych, a centrala posiada serwer centralny. Dzięki takiej architekturze systemu w razie zerwania połączenia wszystkie dane oraz lokalne funkcje poszczególnych oddziałów są bezpieczne, a ich synchronizacja z centralą zostanie wznowiona po ustanowieniu połączenia.

a) serwer w centrali firmy lub w Data Center MakoLab,

b) serwery w oddziałach posiadające własne bazy danych replikują się w czasie rzeczywistym z serwerem centralnym.

Zdjęcie 1. Przykład architektury systemu Fractus 2.0 w strukturze rozproszonej

 • STRUKTURA ZDALNA – SCENTRALIZOWANA – odróżniająca się prostszą architekturą systemu oraz niższymi kosztami i stworzona głównie z myślą o przedsiębiorcach korzystających z mobilnej formy sprzedaży oraz z wielu punktów sprzedaży, które mają dostęp do stałych, bezawaryjnych połączeń sieciowych.

a) serwer w centrali firmy lub w Data Center MakoLab,

b) użytkownicy zdalni łączą się przez Internet z serwerem centralnym.

 • STRUKTURA LOKALNA – SCENTRALIZOWANA – system Fractus może również wspierać lokalne zarządzanie firmą. Co najważniejsze, wybierając zaprojektowany do rozbudowy Fractus 2.0 klient może bez ograniczeń i bez zakłóceń bieżących działań rozwijać swoją działalność.

a) serwer w centrali,

b) użytkownicy łączący się z serwerem w sieci lokalnej.

Wyżej wymienione modele nie wykluczają się wzajemnie i można łączyć ich elementy uzyskując strukturę doskonale dopasowaną do potrzeb i charakteru działalności firmy.

Technologia systemu Fractus 2.0

Interfejs użytkownika systemu Fractus 2.0 stanowi aplikacja RIA stworzona z użyciem technologii Adobe Flex 3, uruchomiona w przeglądarce internetowej. Po stronie serwera obsługę zapewnia usługa webowa oparta na technologii Microsoft .NET 3.5 (Windows Communication Foundation). Warstwa bazodanowa systemu oparta jest na produkcie Microsoft SQL Server w wersji 2005 lub wyższej.

Dzięki zastosowaniu technologii Adobe Flex uzyskujemy:

 • Skalowalność. Adobe Flex pozwala na tworzenie aplikacji w pełni modułowych i wykorzystujących potencjał programowania obiektowego,
 • Szeroki zbiór dostępnych komponentów i bibliotek. Wykorzystując je możemy jeszcze szybciej stworzyć efektywną aplikację,
 • Ogólnodostępność. Ponad 90% użytkowników Internetu ma zainstalowaną wtyczkę Adobe Flash Player, co daje ogromną ilość odbiorców aplikacji,
 • Brak różnic pomiędzy przeglądarkami. Korzystając z Flash Playera mamy zapewniony taki sam wygląd aplikacji pod każdą przeglądarką i systemem operacyjnym - jako klienta wykorzystujemy dowolny komputer wyposażony w przeglądarkę internetową.

Migracja danych w systemie Fractus 2.0

Unikalną cechą systemu jest budowanie sieci oddziałów synchronizujących pomiędzy sobą dane w trybie on-line (na bieżąco podczas działania systemu). Dzieje się tak dzięki mechanizmowi semantycznej komunikacji międzyoddziałowej. Przesyłanie danych odbywa się poprzez połączenie sieciowe (lokalne bądź internetowe) pomiędzy poszczególnymi oddziałami a centralą firmy. W procesie tym, wykorzystywany jest szyfrowany protokół HTTPS, wspierany przez wyżej wspomniane technologie WCF.

Kartoteki oraz informacje o rozliczeniach kontrahentów są globalne (współdzielone przez wiele oddziałów), natomiast dokumenty znajdują się w macierzystym oddziale oraz oddziale centralnym. Wszelkie zmiany są wdrażane natychmiast po ich wprowadzeniu. Zatem czas aktualizacji danych w centrali i ewentualnie w innych oddziałach, jest ograniczony jedynie wydajnością łączy i chwilowym obciążeniem systemu. Dokumenty przesunięć międzymagazynowych są współdzielone pomiędzy oddziałem źródłowym a docelowym i automatycznie przesyłane pomiędzy nimi za pośrednictwem centrali.

Wyróżniające cechy i korzyści dla biznesu

 • Bezpieczeństwo dla biznesu - centrala oraz oddziały firmy działają niezależnie od dostępu do Internetu oraz jakości łącz dzięki unikalnej, zdecentralizowanej architekturze systemu. To pozwala na płynną zmianę trybu on-line/off-line przy jednoczesnym utrzymaniu niezakłóconej pracy użytkowników i automatyczną synchronizację danych z centralą po wznowieniu połączenia.
 • „Internet-ready” system – system ma minimalne wymagania w stosunku do stacji roboczych oraz łącz internetowych, ponieważ jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej (technologia Flash) i nie wymaga instalacji aplikacji przez użytkownika. Istnieje również możliwość integracji z platformami sprzedaży, rozwiązaniami klasy e-commerce B2B i B2C oraz portalami społecznościowymi.
 • Mechanizmy integrujące z zewnętrznymi rozwiązaniami - gotowe interfejsy integracji z systemami finansowo-księgowymi znanych, sprawdzonych rozwiązań biznesowych: Comarch, Sage, etc. zapewniają nie tylko ciągłość danych księgowych oraz finansowych, ale również zapobiegają konieczności wymiany posiadanych systemów, co z kolei przekłada się na mniejsze koszty i nieangażowanie klienta we wdrożenie tych obszarów systemu.
 • Wielofirmowość - jeden system może obsłużyć wiele firm, w tym wiele lokalizacji i magazynów.
 • Skalowalność - wysoka wydajność systemu pozwala na dowolną ilość jednoczesnych użytkowników. Co więcej, system jest proponowany w modelu licencji „on-site” (na lokalizację), niezależnie od liczby pracujących na nim użytkowników. Dodatkowo, przechowywanie i udostępnianie aplikacji jako usługi z poziomu Data Center MakoLab eliminuje konieczność posiadania infrastruktury sprzętowo-programowej ze strony klienta i zdejmuje z niego konieczność zarządzania, aktualizacji oraz pomocy technicznej.
 • Elastyczność – system zaprojektowany jest w tzw. elastycznej architekturze, co pozwala na ścisłą parametryzację zgodnie z oczekiwaniami klienta, a nawet przygotowanie indywidualnych rozwiązań/modułów bazujących na systemie. Co więcej, możliwość prowadzenia sprzedaży z pomocą różnych narzędzi (np. terminale kodów kreskowych, terminale dotykowe do sprzedaży detalicznej, etc.) kreuje nieograniczone możliwości dostosowania systemu do planowanego przez klienta modelu sprzedaży.
 • Niski koszt wdrożenia oraz użytkowania systemu – na ten atut składają się w/w już cechy systemu, takie jak licencja „on-site”, brak wymaganych licencji dostępu, webowy dostęp do aplikacji oraz brak lub minimalna konieczność utrzymywania przez klienta infrastruktury sprzętowej i internetowej.

Wszystko co potrzebujesz wiedzieć by zacząć

Wszelkie potrzebne instrukcje będziemy umieszczać w sekcji WIKI