Skip to content
💰 Integrace Gopay pro Nette Framework
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
docs
src/Gopay
tests Order: change ID type from int to string [#64] [#65] Nov 19, 2017
.editorconfig Qa: update travis matrix, test PHP 7.1, added codesniffer, update edi… Dec 23, 2016
.gitattributes
.gitignore
.travis.yml
LICENSE.md
README.md Readme: mention newest version Dec 27, 2017
composer.json Composer: rename license Feb 22, 2018

README.md

Markette :: Gopay

Build Status Code coverage HHVM Status

Latest stable Pre prelease Downloads this Month

Diskuze

Join the chat at https://gitter.im/Markette/Gopay

Vývoj

Tato verze využívá komunikaci přes SOAP. Doporučujeme přejít na modernější GopayInline, jenž využívá JSON REST API.

Status Composer GoPay API Nette PHP
dev dev-master 2.5 nette/forms: ~2.3.0|~2.4.0
nette/application: ~2.3.0|~2.4.0
nette/di: ~2.3.0|~2.4.0
>=5.6
stable ~3.1.2 2.5 nette/forms: ~2.3.0|~2.4.0
nette/application: ~2.3.0|~2.4.0
nette/di: ~2.3.0|~2.4.0
>=5.6
stable ~3.0.1 2.5 nette/forms: ~2.3.0
nette/application: ~2.3.0
nette/di: ~2.3.0
>=5.5
stable ~2.3.0 2.5 nette/utils: ~2.3
nette/forms: ~2.3
nette/application: ~2.3
>=5.4
stable ~2.2.0 2.5 nette/utils: ~2.2
nette/forms: ~2.2
nette/application: ~2.2
>=5.3.2

Verze 3.x

Dokumentace k této verzi se nachází zde.

Features

  • Standardní platby
  • Opakované platby
  • Před-autorizované platby
  • Ověřování plateb
  • Inline platby (backport)

Verze 2.x

Dokumentace k této verzi se nachází zde.

Features

  • Standardní platby
  • Ověřování plateb
You can’t perform that action at this time.