Skip to content

MartinBekkelund/Baertur

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

11 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

alt text

Bærtur

Bærtur lar deg vise spor du har gått med din GPS på et kart fra Kartverket i en nettleser.

Demo

http://code.bekkelund.net/Baertur/

Slik kommer du i gang

Last ned alle filer og last opp på ditt eget nettsted. Du trenger støtte for PHP.

Turer vises når du åpner hovedsiden. Nye turer kan legges til med lastopp.php eller med FTP rett i mappen gpx.

Bonus: filen punkt.php kan brukes til å vise et bestemt punkt på kartet med en pin og navn, samt en pin for parkering. Jeg bruker dette for å vise et turmål og forslag til parkering.

Biblioteker brukt

Bærtur bruker følgende biblioteker:

Egne vilkår og lisenser gjelder for disse bibliotekene.

Lisens

Bærtur er lisensiert under GNU General Public License (GPL) version 3, som beskrevet i filen LICENSE.

Takk

Takk til Atle Frenvik Sveen: https://github.com/atlefren

English

The word «bærtur» is directly translated to a «berry-picking trip». However, the Norwegian meaning of the word is that you're lost.

Bærtur is a small library that lets you display tracks from your GPS, using maps from the Norwegian Mapping Authority (Kartverket).

Demo

http://code.bekkelund.net/Baertur/

Getting started

Download the repository, unzip and upload to your own site. You will need PHP installed.

Tracks are listed when opening index.php. New tracks can be added with lastopp.php or with FTP to the gpx folder.

Bonus: the file punkt.php may be used to display a point on the map, showing a pin and a name, as well as a pin for parking. I use this to display a destination and a suggestion for parking.

Libraries used

Bærtur uses the following libraries:

Terms and licenses applies for these libraries on their own.

License

Bærtur is licensed under GNU General Public License (GPL) version 3, as described in LICENSE.

Credits

Thanks to Atle Frenvik Sveen: https://github.com/atlefren

About

Bærtur viser turer du har gått med GPS på norske kart fra Kartverket

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published