Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dzīvības Apdrošināšana ar uzkrājumu

Atruma

Uz šī kalkulatora pamata vien nevajadzētu veikt ieguldījumus dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājumu. Tas tika izveidots tikai, lai ilustrētu dažādās investēšanas stratēģijas un to provizorisko ienesīgumu. Lēmumu par ieguldījumu apdrošināšanā katram ir jāpieņem individuāli izvērtējot visu pieejamo informāciju.

Lietošana

npm install
vi src/index.js
# Nokonfigurē `grossSalary` (bruto) mainīgo
npm run build
node dist/index.js

Investēšanas stratēģijas

InvestRegularlyAndBigAtYearEndStrategy

 1. Investē katru mēnesi minimālo plāna prēmiju;
 2. Gada beigās veic lielu iemaksu ar trūkstošo summu, lai maksimizētu nookļu atmaksu.

InvestBigAtYearEndStrategy

 1. Atver apdrošināšanas polisi decembrī;
 2. Katru gadu (ieskaitot polises atvēršanas gadu) veic maksimālo iemaksu decembrī.

InvestBigAtYearStartStrategy

 1. Atver apdrošināšanas polisi janvārī;
 2. Katru gadu (ieskaitot polises atvēršanas gadu) veic maksimālo iemaksu janvārī.

InvestEvenlyStrategy

 1. Katru mēnesi iemaksā 1/12 daļu no maksimālās summas, lai maksimizētu nodokļu atmaksu.

InvestBigAtPeriodEndStrategy

 1. Atver 5 apdrošināšanas polises;
 2. Veic minimālās iemaksas;
 3. Katras polises pēdējā mēnesī veic trūkstošo iemaksu;
 4. Ver polisi ciet.

InvestBigAtPeriodStartStrategy

 1. Atver 5 apdrošināšanas polises;
 2. Katrā polisē ieliec maksimālo summu (mīnus minimālās ikmēneša iemaksas * 59);
 3. Veic minimālās iemaksas turpmākos 59 mēnešus;
 4. Ver polisi ciet.

Apdrošinātāji un to piedāvājjumi

Swedbank: konservatīvā stratēģija

 • Vidējais uzkrājuma pieaugums gadā: 0.4%
 • Minimālā ikmēneša iemaksa: 40 EUR
 • Iemaksu komisija: 1.5%
 • Ikmēneša administrēšanas komisija: 0.75% (min. 2.13 EUR)

Swedbank: reālās vērtības stratēģija

 • Vidējais uzkrājuma pieaugums gadā: 3.8%
 • Minimālā ikmēneša iemaksa: 40 EUR
 • Iemaksu komisija: 1.5%
 • Ikmēneša administrēšanas komisija: 1% (min. 2.13 EUR)

Swedbank: sabalansētā stratēģija

 • Vidējais uzkrājuma pieaugums gadā: 5.7%
 • Minimālā ikmēneša iemaksa: 40 EUR
 • Iemaksu komisija: 1.5%
 • Ikmēneša administrēšanas komisija: 1% (min. 2.13 EUR)

Swedbank: pieauguma stratēģija

 • Vidējais uzkrājuma pieaugums gadā: 7.1%
 • Minimālā ikmēneša iemaksa: 40 EUR
 • Iemaksu komisija: 1.5%
 • Ikmēneša administrēšanas komisija: 1.25% (min. 2.13 EUR)

Swedbank: aktīvā pieauguma stratēģija

 • Vidējais uzkrājuma pieaugums gadā: 7.4%
 • Minimālā ikmēneša iemaksa: 40 EUR
 • Iemaksu komisija: 1.5%
 • Ikmēneša administrēšanas komisija: 1.25% (min. 2.13 EUR)

SEB: garantētā pieauguma stratēģija

 • Garantētais uzkrājuma pieaugums gadā: 0.6%
 • Minimālā ikmēneša iemaksa: 25 EUR
 • Līguma noslēgšanas komisija: 21.34 EUR
 • Iemaksu komisija: 3%
 • Ikmēneša administrēšanas komisija: 0.95%

SEB: ieguldījums fondos

 • Vidējais uzkrājuma pieaugums gadā: 3.9%
 • Minimālā ikmēneša iemaksa: 25 EUR
 • Līguma noslēgšanas komisija: 21.34 EUR
 • Iemaksu komisija: 3%
 • Ikmēneša administrēšanas komisija: 0.75%

ERGO

 • Vidējais uzkrājuma pieaugums gadā: 0%
 • Minimālā ikmēneša iemaksa: 15 EUR
 • Iemaksu komisija: 3%
 • Ikmēneša administrēšanas komisija: 2.4% + 2 EUR

About

Dzīvības Aprošināšana ar uzkrājumu - ieguldījuma stratēģiju ienesīguma aprēķini

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published