Code for TPG4850 eksperter i team vr-landsbyen
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
mikro
pc
LICENSE
README.md
abstract.pdf
prosjektrapport.pdf

README.md

Oculus FPV

final result

####Video, the product in action

###English info

####Abstract (pdf), two pages in English about the project.

This is a project where we use an Oculus Rift to display stereo video from a quadcopter, and rotate the cameras on the quadcopter based on head rotation.

#####Products used:

Type Component Nr
Quadcopter DJI Phantom 2 1
Camera CMOS Camera Module - 728x488 SEN-11745 2
Videolink 5.8GHz FPV AV 600mW RC832 2
Videoconverter Hauppauge USB-LIVE 2 2
VR-HMD Oculus Rift Developer Kit 1
Servo Servo Sub-Micro ROB-09065 2
USB to Serial FT232RL Breakout BOB-00718 1
Serial link Long Range 433MHz UM96 WRL-00155 2
PC Arbitrary, must run Windows because of converters 1

Info

####Rapporten (pdf), detaljert beskrivelse av prosjektet.

I mikro mappen ligger koden som er skrevet for mikrokontrolleren på kretskortet. Tar seg av å styre servoene basert på input den får fra en mottaker.

I pc mappen ligger koden for programmet som kjører på pcen. Leser inn en videostrøm fra to usb enheter og viser dem på Oculus Rift, og leser hodebevegelser fra oculus rift og sender opp til flyet. I mappen ligger også graf-filene som setter opp direct show grafen, oculus bibliotekene som er brukt samt bibliotekene for breakout-kortet.

Bygging

For å bygge programmet som kjører på PCen kreves det at man har Windows SDK installert. Prosjektet bør være konfigurert slik som OculusWorldDemoapp som følger med når man laster ned Oculus SDK. Altså at CommonSrc er inkludert og at libraries er lenket til i kompileren. Så må man legge til include filer og libraries for directshow, og for breakout-kortet.

Kildene til dette finnes i rapporten.

license

The code is released with the Apache 2 license where possible, and the needed license where the code is a derivative work.