Skip to content
Receptboken är ett hobbyprojekt som jag byggt på MERN-stacken. (MongoDB, Express, React, Node)
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
__tests__
components
pages
static
svg
.babelrc
.eslintrc.json
.gitignore
README.md
To-Do.md
helpers.js
jest.config.js
jest.setup.js
next.config.js
package-lock.json
package.json
testUtils.js
yarn.lock

README.md

Välkommen till Receptboken!

Receptboken är ett hobbyprojekt som jag byggt på MERN-stacken. (MongoDB, Express, React, Node)

DEMO (Kan ta upp till 30 sekunder att starta back-endservern)

BACK-END REPO

Features

  • Authentication med hjälp av PassportJS + JSONWebTokens
  • Registrerade användare kan lägga upp egna recept
  • Registrerade användare kan spara olika recept
  • Betygsätt olika recept
  • Spara ingredienserna i recepten till en inköpslista, som i sin tur går att enkelt maila till den e-postadress som användaren är registrerad med.

Bakgrund

Problemet jag ville lösa var att jag har olika recept liggandes på olika plattformar, och ville samla dem på ett och samma ställe. Jag ville göra det enkelt att ladda upp nya recept, kunna söka och spara olika recept samt kunna spara ingredienserna i en inköpslista som jag enkelt kan ta med mig på affären för att handla.

Jag hade tidigare ingen relevant erfarenhet med NodeJS och backend-utveckling, så detta blev ett perfekt tillfälle för mig att lära mig bygga en egen backend och ett API att jobba med. Detta skulle såklart bli den största utmaningen för mig i projektet. Jag ville ha ett eget inloggningssystem så jag byggde det med hjälp av PassportJS och JSON Webtokens.

I klienten så använder jag mig av NextJS då jag i början hade SEO i åtanke, och valde därför att gå med NextJS istället för GatsbyJS. Stylingen i projektet är byggt på Styled-Components istället för traditionell CSS då jag ville försöka hålla stylingen komponentbaserad och försöka undvika allt för djupt nestade styles. Blev inte helt imponerad Styled-Components, men kommer säkert använda det någon gång i framtiden.

You can’t perform that action at this time.