Haftanın ilk günü pazartesi olarak görüntüler. Başlangıç, bitiş yılları ayarlanabilinir, İstenirse geçmiş tarihleri seçimden kaldırılabilinir.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
LICENSE.md
README.md
index.html
jquery.takvim.js
style.css
theme-desert.css

README.md

MaviTm Jquery Takvim Uygulaması

Haftanın ilk günü pazartesi olarak görüntüler. Başlangıç, bitiş yılları ayarlanabilinir, İstenirse geçmiş tarihleri seçimden kaldırılabilinir.

Yeni Özellikler

Yeni eklenen tetikleyicier: Ayarlarda onceUygula ve sonraUygula isimlerinde iki farklı tetikleyici eklendi. onceUygula metodu tanimlanirsa takvim govdesi olusmadan calisan ve this ile degiskenlere ulasir set veya get edebilirsiniz. Metoda parametre eklerseniz this haricinde aktif olan inputa bu parametre ile erişebilirsiniz. this sadece sınıf degiskenlerini sunar. sonraUygula ayni onceUygula mantığı ile aynı düzende çalışır ve inputa gun bilgisi yazıldıktan sonra işlem yapar

Örnekler

Haftanın 1., 3., 5. ve 7. günlerini engellemek için:

$('.date').mavitmTakvim({
      baslangicYil:2005,
      bitisYil:2035,
      oncesiSecme:false,
    	 engelliHaftaGun:'1,3,5,7'
  	 });

Giriş ve çıkış tarihi ile ilgili bir ilişki örneği

$('.rdate').mavitmTakvim({
	baslangicYil:2005,
	bitisYil:2035,
	oncesiSecme:true,
	onceUygula: function(tag){
		if ($(tag).attr("id") == "checkout") {
			this._aktifDate = new Date();

			var dates = $("#checkin").val().split('/'); ////0-gun,1-ay,2-yil
			if(dates.length > 1) {
				var d = new Date(dates[1] + "/" + dates[0] + "/" + dates[2]);
				d.setDate(d.getDate() + 1);
				this._aktifDate = d;
			}
		} else {
			this._aktifDate = new Date();
		}
	},
	sonraUygula : function(tag){

		if($(tag).attr("id") == "checkin"){
			var eleman = $(tag);
			var kacGun = parseInt($(tag).attr("data-plusday"));
			if(!kacGun){kacGun = 1;}
			var dates = eleman.val().split('/'); ////0-gun,1-ay,2-yil
			var d = new Date(dates[1]+"/"+dates[0]+"/"+dates[2]);
			d.setDate(d.getDate()+kacGun);
			$("#checkout").val(d.getDate()+"/"+(d.getMonth() + 1)+"/"+ d.getFullYear());
		}

	}
});