Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 

readme.md

NAMN SNIPPSNAP

TAGLINE Inga mera hemligheter

WHY? / GRUNDIDÉ

Att exponera alla sexuella trakasserier mot unga kvinnor.

Lösningen består av en app och en sajt där tjejer i grundskolan anonymt rapporterar in när de har blivit utsatta för sexuella trakasserier och övergrepp. Sexuella trakasserier är något som sällan rapporteras in och vi vill synliggöra denna enorma gråzon. Främst som en medborgartjänstii där unga kvinnor kan stötta varandra och där statistiken kan användas för att sätta press på ex skola och kommun att öka insatserna.

Statistiken ska samlas på en sajt där samtliga trakasserier visualiseras på en karta. Utifrån geografisk position kan du söka och se hur vanligt förekommande det är i just din hemstad, på din skola eller i din kommun.

Tanken är att sajten ska kunna byggas ut och bli en slags Glassdoor för ex skolor i Sverige. Öka transparensen, se hur eleverna mår, se hur bra betyg skolorna får av kommunen och skolinspektionens utvärdering och även där vi har en community, dvs såväl föräldrar som elever skriver om sina intryck av skolan.

Vi tror att efterfrågan på ett sånt här verktyg är bra. Vår skattning säger att alla unga kvinnor i Sverige blir utsatta för sexuella trakasserier regelbundet.

På sajten ska användarna se var i Sverige det finns problem med övergrepp och att man kunde presentera topplistor /svart listan etc. Alltså en bra medborgartjänst som även är nyhetsvänlig.

Primära verktyg och funktioner:

 1. Inrapportering av kränkningar och övergrepp. Alla personer ska kunna se hur frekventa trakasserier är i samhället.

 2. Geofunktion/Google Maps. Här kan man se (närmast i realtid) hur övergreppen rapporteras varje vecka. Du kan scrolla, zooma och kolla just ditt område.

 3. Snygg och användarvänlig översikt över hur vanligt trakasserier är på just din skola/stad/kommun Vi räknar också med olika plustjänster, ex betyg en skola har fått av ex Skolinspektionen, kommun och brukare. Den här informationen finns ju idag i databaser och på kommunernas hemsidor, men är svårnavigerat som sjutton.

 4. Community. I främsta hand ska unga kvinnor dela och stötta varandra. Men communitydelen kan byggas ut me berättelser från anställda, föräldrar och elever.

 5. Stödfunktioner. Tips och råd hur killar kan ändra sin attityd, tips för tjejer hur de kan rapportera. Möjlighet att chatta med stödorganisationer.

WHO? / MÅLGRUPPER

Den primära målgruppen för appen är tjejer på högstadiet. Men eftersom trakasserier kan upplevas av alla så kan appen användas av alla, oavsett sexuell identitet och ålder.

För sajten är den primära målgruppenför skolpersonal, föräldrar, kommuner och andra berörda parter.

WHAT? / SYFTE FÖR MÅLGRUPP

För målgruppen Unga Kvinnor: Rapportera, berätta och dela Bli sedd Undvika vissa platser Få stöd

För målgruppen för Sajten: Kunskapsinhämtning Dela information Kommunikation

Flöde / Design

Incidentrapportering NIVÅ 1 / STARTSKÄRM

VISUELLT Det första användaren möter är en Google-karta där varje incident är synlig och sökbar. INTERAKTION I nedre högra hörnet finns en flytande CTA-knapp döljer flervalsmöjligheter för incidentraportering.

NIVÅ 2 AKTIVERING AV CTA/MENY

INTERAKTION När man trycker på plus-tecknet öppnar sig tre färgkodade val:

BILD VERBALT FYSISKT

NIVÅ 3 / INCIDENTSIDA

INTERAKTION: Gör ett av tre grundval

Ny sida öppnas som ligger i lager över kartvy.

Här kan du välja att dela med dig av din berättelse. Om du bara vill incidentrapportera så kan användaren trycka direkt på Dela. Men användaren kan även välja att:

Dela med sig sin erfarenhet. Välja en fysisk plats där kränkningen skedde. Välja sociala medie där kränkningen skedde, ex Snapchat, Kik, Instagram, Twitter, Facebook. Välja ett eller flera nyckelord som lägger till ytterligare information, ex taggen ”dicpic”

Interagera med kartan

INTERAKTION Du klickar en nålknapp

HÄNDELSE En ruta dyker upp med typ av kränkning och en berättelse.

INTERAKTION Du har möjlighet att ”hjärta” varje berättelse eller incidentrapport.

Filtrera I ett fält kan du filtrera trakasserierna enligt typ och plats. Här kan du få fram alla övergrepp och kränkningar som ex skett på Snapchat.

AFFÄRSUTVECKLING Vi tror på att landets skolor kan vara en framtida finansiär då de vill visa upp en bra bild av sig själva på sajten.

DEFINITIONER

SEXUELLA TRAKASSERIER:

 •   Att titta på eller vissla till en person, på ett sätt som hen tycker är obehagligt.
  
 •   Att kommentera en persons kropp, på ett sätt som hen tycker är obehagligt.
  
 •   Att ta på en person, på ett sätt som hen tycker är obehagligt.
  
 •   Att kalla en person för något som har med sex att göra, och som hen inte tycker känns bra. 
  
 •   Att ge en person sexuella förslag, som hen inte vill ha.
  
 •   Att sprida rykten om en person, som handlar om sex eller kropp.
  
 •   Att skicka meddelanden, bilder eller filmer som har med sex att göra, och som personen inte vill ha.
  
 •   Att sprida bilder på en person, som inte vill det. 
  

SEXUELLA ÖVERGREPP Sexuella övergrepp eller sexualbrott som det kallas i lagen kan vara flera olika brott. Alla sexuella handlingar som någon gör mot någon annans vilja är sexuella övergrepp. Det här är några exempel på sexuella övergrepp:

 •   Att ta på någons kropp med händerna, munnen eller könet, på ett sätt som personen tycker är skrämmande eller obehagligt.
  
 •   Att prata med någon på ett sexuellt sätt som personen upplever som obehagligt.
  
 •   Att pressa någon till sex fast den inte vill, till exempel att tvinga någon att ha samlag eller att onanera åt en.
  
 •   Att pressa någon att ställa upp på något sexuellt, till exempel genom att hota att sprida bilder eller rykten om den personen.
  
 •   Att pressa någon att se på när någon gör något sexuellt, till exempel visar sitt kön eller onanerar, på nätet eller utanför nätet.
  
 •   Att göra något sexuellt mot någon som inte kan uttrycka sin vilja eller skydda sig. Till exempel för att personen sover eller är full, drogpåverkad, sjuk eller har någon funktionsnedsättning.
  
 •   Att utnyttja sitt överläge och få någon att känna att den måste ställa upp på sex.
  
 •   Att fota eller filma någon i ett sexuellt syfte, om det är mot personens vilja eller om personen är under 15 år.
  
 •   Att försöka köpa eller byta till sig sex eller bilder med hjälp av till exempel pengar, alkohol, presenter eller tjänster
  

(KÄLLA: UMO)

About

No description, website, or topics provided.

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published
You can’t perform that action at this time.