Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Text
.gitignore
INSTALL.MD
README.MD

README.MD

Civilization V suomeksi!

This is Finnish language pack for Sid Meier's Civilization V. Installation instructions in English.

2010 - 2016 Vesa Piittinen

Tukee:

 1. Alkuperäistä peliä
 2. Jumalat ja kuninkaat (Gods & Kings)
 3. Uljas uusi maailma (Brave New World)
 4. Firaxisin julkaisemat lisäkansat (Civ DLCs)

Facebook | Civilization VI suomeksi

Asennus ZIP-tiedostosta

Selvitä Sid Meier's Civilization 5 käyttäjähakemisto. Esimerkkejä sijainnista:

 • Windows 7, 8, 10: C:\Users\KÄYTTÄJÄNIMI\Documents\My Games\Sid Meier's Civilization 5
 • Windows 7, 8, 10: [Git Bash] cd ~/Documents/"My Games"/"Sid Meier's Civilization 5"
 • Mac OS X: Users/KÄYTTÄJÄNIMI/Library/Application Support/Sid Meier's Civilization 5
 • Mac OS X: cd ~/Library/Application Support/Sid Meier's Civilization 5

Löydät config.ini-tiedoston kyseisestä hakemistosta. Rivillä 66 pitäisi lukea: Language = en_US. Kirjoita tilalle Language = fi_FI.

Seuraavaksi Suomi*.xml-tiedostot tarvitsee kopioida samassa paikassa sijaitsevaan Text-hakemistoon.

Tämän jälkeen peli käynnistyy suomeksi ja voit pelata muiden pelaajien kanssa riippumatta heidän pelikielestään!

Asennus käyttäen gittiä ja komentoriviä (Git Bash Windowsissa)

Jos et ole asentanut gittiä, niin käy kipaisemassa se itsellesi! (Asennuksen voi tehdä oletusasetuksin.)

 1. Avaa komentorivi (Git Bash)
 2. Siirry Civ 5:n käyttäjähakemistoon: cd ~/Documents/My\ Games/Sid\ Meier\'s\ Civilization\ 5/
 3. Vaihda kieli suomeksi: perl -pi -w -e 's/^Language = en_US/Language = fi_FI/;' config.ini
 4. Nyt tiedostot voi kopioida. Tämän voi tehdä kahdella tavalla: yksinkertaisena kopiona tai täydellisenä Git-kloonina.

Jos haluat vain tiedostot:

rm -f Text/* && git clone https://github.com/Merri/civ5suomeksi.git temp && cp -r temp/* ./ && rm -rf temp

Jos haluat täyden kloonin (eli tehdä itse muutoksia ja kirjata ne gitillä):

rm -f Text/* && git clone https://github.com/Merri/civ5suomeksi.git temp && mv temp/.git* ./ && cp -r temp/* ./ && rm -rf temp

Asioiden mennessä pieleen pitäisi normaalitilanteeseen päästä tällä:

rm -rf .git
rm -rf temp

Nämä poistavat git-kloonin ja temp-hakemiston, mikäli se on jäänyt kummittelemaan.