Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
inc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Simple URL Shortener

Tik atılan hatalar çözülmüş olan hatalardır. Çözülmeyen hatalarda en kısa sürede çözülüp geliştirilmeye devam edilecektir.

İsteklerinizi özgürce yazabilirsiniz

Buglar

 • Hatalı URL boş dönmesi
 • Karakter Kontrol mekanizması
 • URL Kontrol mekanizması(Curl aracılığı ile)
 • Türkçe karakterli URL sorunu
 • Güvenlik güncellemeleri(XSS,SQL İnj ve Query String)
 • Tasarımda iyileştirmeler
 • Çalışmayan ikonlar

Eklenecek Özellikler

 • İP bazlı URL sayacı
 • Özelleştirilebilir link yönlendirme sayfası
 • Reklam alanları
 • Admin panel (Link,reklam ve özelleştirilebilir sayfa düzenleyebilme)
 • Üyelik ve Login sayfaları için Captcha koruması
 • Şifre Sıfırlama özelliği
 • Kullanıcı Paneli

Eklenen yeni özellikler:

 • Site istatistikleri
 • Kullanıcı panelinde geçmiş yapıştırmalar.

##LAMP Kurulumu

You can’t perform that action at this time.