URL Shortener using Php and MySQL
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
inc
mailer
panel
0w1.py
Dump20160518.sql
README.md
ajax.php
database.php
fpass.php
function.php
index.php
login.php
logout.php
redirect.php
register.php
rename.htaccess
resetpassword.php
user_security.php

README.md

Simple URL Shortener

Tik atılan hatalar çözülmüş olan hatalardır. Çözülmeyen hatalarda en kısa sürede çözülüp geliştirilmeye devam edilecektir.

İsteklerinizi özgürce yazabilirsiniz

Buglar

 • Hatalı URL boş dönmesi
 • Karakter Kontrol mekanizması
 • URL Kontrol mekanizması(Curl aracılığı ile)
 • Türkçe karakterli URL sorunu
 • Güvenlik güncellemeleri(XSS,SQL İnj ve Query String)
 • Tasarımda iyileştirmeler
 • Çalışmayan ikonlar

Eklenecek Özellikler

 • İP bazlı URL sayacı
 • Özelleştirilebilir link yönlendirme sayfası
 • Reklam alanları
 • Admin panel (Link,reklam ve özelleştirilebilir sayfa düzenleyebilme)
 • Üyelik ve Login sayfaları için Captcha koruması
 • Şifre Sıfırlama özelliği
 • Kullanıcı Paneli

Eklenen yeni özellikler:

 • Site istatistikleri
 • Kullanıcı panelinde geçmiş yapıştırmalar.

##LAMP Kurulumu