Skip to content
Asia-WB edited this page Apr 7, 2021 · 58 revisions
Clone this wiki locally

Metium

To internetowy system rejestracji sygnałów umożliwający komunikację z czujnikami.

Moduły główne

Program

Program IRS składa się z wielu części. Znaczna część z nich jest ogólnie opisana poniżej

 1. Connection to moduł programu, który wyświetla listę czujników.
 2. Sensor - lista urządzeń - w tym miejscu można prowadzić edycję urządzeń (zmiana nazwy, określenie położenia, zakresu pomiarów itp.),
 3. Storage - baza danych - podgląd danych, generowanie wykresów:
 4. Chart - odczyty z urządzeń - użytkownik ma możliwość podglądu bieżącego odczytu przedstawione w formie liczbowej lub graficznej,
 5. Dashboard - możliwe jest tu wygenerowanie wykresu
 6. Server - informacje techniczne związane z połączeniem urządzeń z serwerem,
 7. Monitor to moduł programu, który wyświetla obecne pomiary geofonu.
 8. Computer to moduł programu, odpowiedzialny za obliczenia danych pomiarowych geofonu.

System czujników

System czujników zawiera sensory oraz jednostkę centralną

Jednostka centralna

Akcja

 1. Administration - administracja programem,
 2. Profil racja profilu użytkownika,
 3. Logout - wylogowanie użytkownika z programu.

Inne

Metium blog

Git

WWW