Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 

Nette Palette

Nette palette je rozšíření pro Nette Framework které umožňuje jednoduchuché i pokročilé úpravy obrazových souborů včetně inteligentního generování miniatur a náhledů.

Palette u obrázků například umožňuje: změny rozměrů, vkládání vodoznaků, pokročilé transformace, nastavení průhlednosti a množství dalších efektních filtrů a funkcí.

Instalace a integrace do Nette

1. Nejdříve Palette naistalujeme do projektu nejlépe pomocí composeru.

php composer.phar require pavlista/nette-palette

2. Po té v Nette do config.neon zaregistrujeme rozšíření.

extensions:
  palette: NettePalette\PaletteExtension

3. Do config.neon také přidáme sekci s nastavením rozšíření a správně ji vyplníme.

palette:
  path: 'files/thumbs/'
  url: 'http://website.com/files/thumbs/'
  basepath: '/var/www/website.com/www/files/'
  signingKey: '%uniqueSigningKey%'
 • path: Je relativní nebo absolutní cesta ke složce do které se mají vygenerované miniatury a obrázky ukládat. Tato složka musí existovat a musí být do ní možné zapisovat!
 • url: Absolutní url adresa s lomítkem na konci na které je složka s miniatury veřejně dostupná.
 • basepath: Absolutní cesta k document rootu webu. Tento parametr je nepovinný.

4. A na konec do routovacích pravidel aplikace přidat na první místo toto pravidlo:

$router[] = new Route('files/thumbs/<path .+>', 'Palette:Palette:image');

Kde files/thumbs/ je relativní veřejná url adresa ke složce miniatur. Díky tomuto je možné aby Palette generovala miniatury obrázků vždy on demand.

Použití v nette

V Nette je služba palette dostupná pod názvem @palette.service.

V Latte lze generovat miniatury a různé verze obrázků pomocí filtru palette na jehož vstupu musí být vždy cesta k souboru obrázku (ne url adresa) a palette query. Např.:

<img src="{$image|palette:'Resize;100;150&Border;2;2;black'}" />

Tento kód vygeneruje z obrázku miniaturu obrázku o rozměrech 100 x 150px s 2px černým rámečkem okolo. Seznam všech možných filtrů a effektů včetně používání samotného Palette naleznete na Githubu Palette

Důležité odkazy

About

An on-demand image handling and manipulation library also for generating, saving and fetching images and thumbnails.

Resources

License

Packages

No packages published

Languages