Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Commits on Sep 1, 2011
 1. upraven layout administrace; odstraněny přebytečné věci; zvýraznění a…

  Michal-Mikolas committed Sep 1, 2011
  …ktivních odkazů v LinksControl; podpora vlastních filtrů v LinksControl; doplněna podpora "nad-layoutů" v namespace Timmy;
Commits on Aug 8, 2011
 1. do BasePresenteru přidána metoda isCurrent; pokračování práce na Link…

  Michal-Mikolas committed Aug 8, 2011
  …sControl, přidáno několik filtrů + další drobné změny
Commits on Aug 4, 2011
 1. - layout administrace

  Michal-Mikolas committed Aug 4, 2011
  - začátek práce na komponentě LinksControl
 2. refactoring

  Michal-Mikolas committed Aug 4, 2011
Commits on Jul 31, 2011
 1. - nahozen Timmy\ExtensionsLoader

  Michal-Mikolas committed Jul 31, 2011
  - opraveny drobné chybky
 2. refactoring

  Michal-Mikolas committed Jul 31, 2011
Commits on Jul 27, 2011
 1. - přidány tagy

  Michal-Mikolas committed Jul 27, 2011
  - drobné opravy a úpravy
 2. refactoring

  Michal-Mikolas committed Jul 27, 2011
 3. první commit

  Michal-Mikolas committed Jul 27, 2011