Public repository for Microsoft Azure Rights Management (RMS) documentation in Hungarian (hu-hu).
PowerShell
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Azure-RMSDocs
.gitignore
.openpublishing.build.ps1
.openpublishing.publish.config.json
.openpublishing.redirection.json
LICENSE
LICENSE-CODE
README.md
ThirdPartyNotices

README.md

A Microsoft nyílt forráskódra vonatkozó viselkedési szabályzata

Ez a projekt A Microsoft nyílt forráskódra vonatkozó viselkedési szabályzatát használja. További információt talál a Viselkedési szabályzat – gyakori kérdések című témakörben, további kérdéseit vagy megjegyzéseit pedig az opencode@microsoft.com címen várjuk.

Docs.microsoft.com GitHub-adattár

Ön a GitHub-adattárak egyikére talált rá, amelyek a Microsoft Cloud and Enterprise részlegének központi technikai jellegű webhelyén, a https://docs.microsoft.com oldalon közzétett tartalom forrását tárolják.