Public repository for Microsoft Enterprise Mobility (EM) documentation in Hungarian (hu-hu).
PowerShell
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
EMDocs commit translated contents Jul 20, 2018
microsoft-365-enterprise
.gitignore Add _themes CRR with url https://github.com/Microsoft/templates.docs.… Jul 11, 2016
.openpublishing.build.ps1
.openpublishing.publish.config.json
.openpublishing.redirection.json
LICENSE
LICENSE-CODE
README.md open localization: commit translated files Jul 9, 2017
ThirdPartyNotices

README.md

A Microsoft nyílt forráskódra vonatkozó viselkedési szabályzata

Ez a projekt A Microsoft nyílt forráskódra vonatkozó viselkedési szabályzatát használja. További információt talál a Viselkedési szabályzat – gyakori kérdések című témakörben, további kérdéseit vagy megjegyzéseit pedig az opencode@microsoft.com címen várjuk.

Docs.microsoft.com GitHub-adattár

Ön a GitHub-adattárak egyikére talált rá, amelyek a Microsoft Cloud and Enterprise részlegének központi technikai jellegű webhelyén, a https://docs.microsoft.com oldalon közzétett tartalom forrását tárolják.