Public repository for Microsoft Intune documentation in Czech (cs-cz).
PowerShell
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
intune-azure
intune-classic
intune-user-help
intune
.gitignore
.openpublishing.build.ps1
.openpublishing.publish.config.json
.openpublishing.redirection.json
LICENSE
LICENSE-CODE
README.md
ThirdPartyNotices
template.md

README.md

Pravidla chování v oblasti Open Source u Microsoftu

Na tomto projektu platí Pravidla chování v oblasti Open Source u Microsoftu. Další informace vyhledejte v častých otázkách k Pravidlům chování. Případné další dotazy nebo připomínky pošlete na opencode@microsoft.com.

Úložiště GitHub pro web docs.microsoft.com

Našli jste jedno z úložišť GitHub, které je zdrojem obsahu publikovaného na webu https://docs.microsoft.com. Na tomto webu je veškerý technický obsah divizi Microsoftu specializované na cloudová a podniková řešení.

Přispívání do vaší dokumentace

Vítáme příspěvky od naší komunity (uživatelů, zákazníků a partnerů) a zaměstnanců Microsoftu, které pomáhají vylepšovat vaši dokumentaci. Tady je několik tipů:

 • Vytvořte si účet GitHub: Registrace na GitHub.com je zdarma.

 • Používejte svůj prohlížeč: Pokud jste obeznámeni s GitHubem, vyhledejte si článek v tomto úložišti a proveďte změny. Můžete také přejít na článek na https://docs.microsoft.com/intune/ a vybrat odkaz Upravit. Tím otevřete zdroj GitHubu pro článek. Potom přes uživatelské rozhraní GitHubu ve webovém prohlížeči proveďte požadované změny.

  Když provedete změnu, může se vám zobrazit výzva k podepsání licenční smlouvy. Jedná se o jednorázovou úlohu. Když potom budete v budoucnu provádět jakékoli změny pod svým uživatelským jménem na GitHubu, nebudete muset licenční smlouvu znovu podepisovat.

 • Zaměstnanci MSFT: Vytvořte si účet GitHub a propojte ho se svou e-mailovou adresou Microsoft. Jakmile si účet propojíte, nebudete muset podepisovat licenční smlouvu, když budete chtít provést změnu. Kroky:

  1. Na zařízení s podnikovou sítí, přejděte na nastavení účtu GitHub. Pokud nejste v podnikové síti, vrátí tento odkaz chybu 404.

  Vytvoření účtu GitHub a jeho propojení s účtem Microsoft je jednorázová operace. Jakmile si účet propojíte, nebudete muset podepisovat licenční smlouvu, když budete chtít provést změnu.

  1. V prohlížeči přejděte na článek a vyberte Upravit. Přepnutí na privátní úložiště (IntuneDocs-pr):
   Z: https://github.com/MicrosoftDocs/IntuneDocs/...
   Na: https://github.com/MicrosoftDocs/IntuneDocs-pr/...

  2. Vyberte ikonu tužky a proveďte změny.

Formátování tématu pomocí markdownu

Všechny články v tomto úložišti využívají vlastní verzi markdownu (GitHub flavored markdown). Tady je seznam zdrojů, které vám pomůžou začít: