Public repository for Microsoft Intune documentation in Dutch (Standard) (nl-nl).
PowerShell
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
intune-azure
intune-classic
intune-user-help
intune
.gitignore
.openpublishing.build.ps1
.openpublishing.publish.config.json
.openpublishing.redirection.json
LICENSE
LICENSE-CODE
README.md
ThirdPartyNotices
template.md

README.md

Gedragscode voor Microsoft Open Source

Voor dit project geldt de Gedragscode voor Microsoft Open Source. Zie de Veelgestelde vragen over de gedragscode voor meer informatie of neem contact op met opencode@microsoft.com als u aanvullende vragen of opmerkingen hebt.

Docs.microsoft.com Github-opslagplaats

Dit is een van de GitHub-opslagplaatsen die de bron is van de inhoud die wordt gepubliceerd op https://docs.microsoft.com, het domein voor alle technische inhoud voor de Cloud and Enterprise Division van Microsoft.

Bijdragen aan uw documentatie

We willen en stimuleren bijdragen van onze community (gebruikers, klanten, partners) en Microsoft-medewerkers om uw documentatie te verbeteren. Hier vindt u enkele tips:

 • Een GitHub-account maken: aanmelden op GitHub.com is gratis.

 • Uw browser gebruiken: als u bekend bent met GitHub, zoek dan dit artikel in deze opslagplaats en voer de updates uit. Of ga naar het artikel op https://docs.microsoft.com/intune/ en selecteer de koppeling Bewerken. Hiermee opent u de GitHub-bron voor het artikel. Gebruik dan gewoon de GitHub-gebruikersinterface in uw webbrowser om de updates uit te voeren.

  Wanneer u een update uitvoert, wordt u mogelijk gevraagd om een licentieovereenkomst te ondertekenen. Dit is een eenmalige taak. U hoeft eventuele toekomstige updates onder uw GitHub-gebruikersnaam niet opnieuw te ondertekenen.

 • MSFT-medewerkers: nadat u een GitHub-account hebt gemaakt, koppelt u dit aan uw Microsoft-e-mailadres. Wanneer uw account is gekoppeld, hoeft u geen licentieovereenkomst te ondertekenen om een update uit te voeren. Stappen:

  1. Ga op een apparaat met corpnet naar Installatie GitHub-account. Als u geen gebruik maakt van corpnet, geeft deze koppeling een 404 terug.

  U hoeft maar één keer een GitHub-account te maken en deze aan uw Microsoft-account te koppelen. Wanneer uw account is gekoppeld, hoeft u geen licentieovereenkomst te ondertekenen om een update uit te voeren.

  1. Ga in uw browser naar het artikel en selecteer Bewerken. Schakel over naar de persoonlijke opslagplaats (IntuneDocs-pr):
   Van: https://github.com/MicrosoftDocs/IntuneDocs/...
   Naar: https://github.com/MicrosoftDocs/IntuneDocs-pr/...

  2. Selecteer het potloodpictogram en breng uw wijzigingen aan.

Markdown gebruiken voor de opmaak van uw onderwerp

Alle artikelen in deze opslagplaats maken gebruik van GitHub Flavored Markdown. Hier volgt een lijst van resources zodat u aan de slag kunt gaan: