Public repository for Microsoft Intune documentation in Swedish (sv-se).
PowerShell
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
intune-azure
intune-classic
intune-user-help
intune
.gitignore
.openpublishing.build.ps1
.openpublishing.publish.config.json
.openpublishing.redirection.json
LICENSE
LICENSE-CODE
README.md
ThirdPartyNotices
template.md

README.md

Uppförandekod för Microsoft-öppen källkod

Det här projektet har antagit uppförandekoden för Microsoft-öppen källkod. Mer information finns i Code of Conduct FAQ (Vanliga frågor och svar om regler för uppförande), eller kontakta opencode@microsoft.com med ytterligare frågor eller kommentarer.

Docs.microsoft.com Github-databas

Du har hittat en av de GitHub-databaser som lagrar källan för innehåll som publiceras på https://docs.microsoft.com, där allt tekniskt innehåll för Microsofts Cloud and Enterprise-avdelning finns.

Bidra till dokumentationen

Vi önskar och uppmuntrar till bidrag från vår community (användare, kunder, partner) och Microsoft-anställda för att förbättra dokumentationen. Här följer några tips:

 • Skapa ett GitHub-konto: Det är gratis att registrera sig på GitHub.com.

 • Använd din webbläsare: Om du är bekant med GitHub letar du upp artikeln på lagringsplatsen och gör dina ändringar. Eller gå till artikeln på https://docs.microsoft.com/intune/, och välj länken Redigera. Då öppnas GitHub-källan för artikeln. Sedan använder du bara GitHub-användargränssnittet i webbläsaren och gör dina uppdateringar.

  När du gör en uppdatering kanske du uppmanas att signera ett licensavtal. Det behöver du bara göra en gång. Så vid eventuella framtida uppdateringar som du gör med ditt GitHub-användarnamn behöver du inte signera det igen.

 • MSFT-anställda: Skapa ett GitHub-konto och länka det sedan till din Microsoft-e-postadress. När ditt konto har länkats behöver du inte signera ett licensavtal för att göra en uppdatering. Steg:

  1. Använd en enhet med corpnet och gå till konfiguration av GitHub-konto. Om du inte är i corpnet returnerar den här länken ett 404.

  Att skapa ett GitHub-konto och länka det till ditt Microsoft-konto behöver du bara göra en gång. När ditt konto har länkats behöver du inte signera ett licensavtal för att göra en uppdatering.

  1. Gå till artikeln i webbläsaren och välj Redigera. Byt till den privat lagringsplatsen (IntuneDocs pr):
   Från: https://github.com/MicrosoftDocs/IntuneDocs/...
   Till: https://github.com/MicrosoftDocs/IntuneDocs-pr/...

  2. Välj pennikonen och gör dina ändringar.

Använda markdown för att formatera ditt ämne

Alla artiklar på den här lagringsplatsen har en GitHub-stil på markdown. Här är en lista med resurser för att komma igång: