Public repository for Microsoft Identity Manager (MIM) documentation in Turkish (tr-tr).
PowerShell
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

README.md

Microsoft Açık Kaynak Kullanım Kuralları

Bu projede Microsoft Açık Kaynak Kullanım Kuralları kabul edilmiştir. Daha fazla bilgi için Kullanım Kuralları SSS sayfasını inceleyebilir, diğer soru veya yorumlarınız için opencode@microsoft.com ile iletişime geçebilirsiniz.

Docs.microsoft.com Github deposu

Microsoft’un Bulut ve Kuruluş Bölümü’ne yönelik tüm teknik içeriğin yer aldığı https://docs.microsoft.com’da yayımlanan içeriğin kaynağının barındırıldığı GitHub depolarından birini buldunuz.