Skip to content

Безопасност

Radoslav Radev edited this page Sep 15, 2017 · 2 revisions

** Когато решите да изградите свой собствен Closed Loop (затворен режим) винаги мислете за сигурността и последиците от всяко ваше действие **

Обща безопасност

  • AndroidAPS е просто инструмент, който да ви помага да управлявате диабета. Не е нещо, което можете да инсталирате и да забравите за него!
  • Не се доверявайте изцяло на всяко устройство, което контролира доставянето на инсулин. Наблюдавайте го през цялото време, научете как работи и научете как може да предвидите резултата от него.
  • Запомнете, че телефон свързан с помпата, може да направи всичко с вашата помпа. Използвате телефон само за APS и комуникация с детето си. Не позволявайте инсталиране на други приложения и игри (!!!), за да предотвратите инсталирането на някои нежелани приложения като троянски коне, вируси или ботове.
  • Инсталирайте всички актуализации на защитата, предоставени от телефонния производител и Google.

SMS комуникатор

  • Ако активирате SMS Communicator, помислете какво може да се случи, когато телефонът, активиран за отдалечени команди, е откраднат! Винаги го пазете, защитете го поне с PIN код
  • След AndoridAPS 1.1 вие ще получавате SMS известяване за важни дистанционни действия като болус или промяна на профила. Настройте най-малко 2 номера за SMS комуникация, за да бъдете уведомявани за действията на втория телефонен номер (в случай, че първият е откраднат и от него се изпращат SMS команди)

Getting Started:

How to install AndroidAPS:

Configuration:

Usage:

Sources:

CZ:

DE:

Български:

Въведение:

Инсталиране:

Конфигуриране:

Използване:

Източници:

Примери:

Подкрепа:

한국어:

Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.