Skip to content

Връзка с други потребители

Roumen Georgiev edited this page Sep 20, 2017 · 1 revision

Кой използва AndroidAPS? Добавете и себе си на тази карта като отидете на Additions > Add Marker - Simple. Изберете зелен цвят за "Аз го ползвам!" или оранжев за "Искам да го ползвам". Напишете името си както сте го изписали във Facebook, а в 'description' опишете допълнителната информация като това каква помпа ползвате, типа на сензор, коя клиника по ендокринология посещавате и дали те приемат добре идеята. Адресът не е задължително да бъде вашият точен, като можете да дадете само град или адреса на клиниката. Присъединете се към Facebook групата ако искате да се свържете с някой на картата или да попитате нещо ( само на английски ).

Getting Started:

How to install AndroidAPS:

Configuration:

Usage:

Sources:

CZ:

DE:

Български:

Въведение:

Инсталиране:

Конфигуриране:

Използване:

Източници:

Примери:

Подкрепа:

한국어:

Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.