Skip to content

Как може да помогна

Milos Kozak edited this page Apr 20, 2018 · 1 revision

**AndroidAPS се разработва изцяло на доброволни начала и няма платен персонал. Разработчиците са родители, грижещи се за децата си, за свои роднини и хора с диабет, които работят заедно за развитието и подобряването на програмата. Разработчиците даряват своето свободно време, но е малко несправедливо да се очаква те да бъдат изправени пред допълнителни разходи, за да правят нещо, което е толкова невероятно, но с отворен код и безплатно за всички._

За да тестват напълно нова платформа, разработчиците трябва да имат резервен телефон и резервна помпа, тъй като тя не може да бъде използвана върху човек, докато не бъде стабилна. По-новите модели се нуждаят от тестване, докато станат достъпни. Част от дарените пари са необходими и за логистичните разходи за доставката на тези устройства и части между отделните страни до разработчиците. Понякога също е приятно да се подпомогнат разходите на разработчиците да напуснат затъмнените помещения и да се срещнат на конференции и събития с други хора, за да може техният творчески и аналитичен потенциал да достигне до всеки.

Аз съм разработчик. Как мога да участвам? Погледнете отворените issues, попитайте в gitter канала, винаги има много работа! Първоначално изберете малка задача и направете първият си pull request! :)

Искам да даря пари, как може да го направя? PayPal: donations@androidaps.org
За какво се използват тези пари? С тези пари НЕ СЕ ПЛАЩА на никого за неговата работа. Те се използват за намаляване на разходите за разработчиците при организиране на срещи. Опитваме се да бъдем много прозрачни. Това е, което понастоящем е планирано:

  • European Dev Meetup in Prague end of May 2018:
    • Наемане на помещение с интернет
    • оборудване
    • храна / кафе
    • ако все пак останат пари след горните разходи: покриване на част от пътните разноски на пътуващите от далечни дистанции.

Аз имам резервно оборудване, къде може да го изпратя? Ако вие имате резервно и ненужно оборудване може да пишете на e-mail developers@androidaps.org и ние ще Ви изпратим адрес. В края на процеса, всяко останало оборудване ще бъде дарено на една от групите "Pay-it-Forward" на Facebook, които съществуват в подкрепа на диабетната общност.

Аз не мога да даря пари и оборудване, как да помогна? Необходими умения включват графичен дизайн, UX design, преводачи, редактори на wiki или просто да помагате, като отговаряте на простите въпроси в Gitter & Facebook, за да позволите на разработчиците време и пространство да се фокусират върху по-трудните задачи.

Getting Started:

How to install AndroidAPS:

Configuration:

Usage:

Sources:

CZ:

DE:

Български:

Въведение:

Инсталиране:

Конфигуриране:

Използване:

Източници:

Примери:

Подкрепа:

한국어:

Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.