Skip to content

Найтскаут (Nightscout)

Roumen Georgiev edited this page Dec 8, 2017 · 3 revisions

Предполага се, че вие вече имате Nightscout сайт, ако нямате посетете Nightscout за пълни инструкции относно създаването и, а настройките по-долу вие ще добавите към вашият Nightscout сайт.

 • Отворете https://portal.azure.com/ или https://herokuapp.com/

 • Изберете вашето App Service име.

 • Щракнете върху Application settings (за azure) или Settings > "Reveal Config Variables (за heroku)

 • Добавете или редактирайте променливите както е показано:

  • ENABLE = careportal boluscalc food bwp cage sage iage iob cob basal ar2 rawbg pushover bgi pump openaps
  • DEVICESTATUS_ADVANCED = true
  • PUMP_FIELDS = reservoir battery clock
  • Можете да си добавите различни аларми за наблюдение на помпата, % заряд на батерията е препоръчителен:
   • PUMP_WARN_BATT_P = 51
   • PUMP_URGENT_BATT_P = 26

 • Натиснете "Save" в долния край на панела за да запазите направените промени.

Getting Started:

How to install AndroidAPS:

Configuration:

Usage:

Sources:

CZ:

DE:

Български:

Въведение:

Инсталиране:

Конфигуриране:

Използване:

Източници:

Примери:

Подкрепа:

한국어:

Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.