Skip to content

Начало

Roumen Georgiev edited this page Dec 8, 2017 · 3 revisions

Какво е AndroidAPS?

Основни цели при създаването на това приложение

 • модулно приложение с възможност лесно да се добавят нови модули, без да се променя останалата част от кода
 • приложение, което позволява локализация на различни езици
 • приложение, където можем лесно да изберем това, което ще бъде включено в окончателния apk файл чрез промяна на варианта на компилацията
 • приложение, което поддържа отворен и затворен режим на APS
 • приложение, където можете да видите как работи APS: параметри на входа, резултати и окончателно решение
 • позволява да се добавят още алгоритми за APS, като потребителя има възможност да избира кой от тях да използва
 • приложение, независимо от драйвера на помпата, съдържащо и "Виртуална помпа", което позволява на потребителите безопасно да изпробват APS
 • приложение с плътна интеграция с Nightscout
 • приложение, където е възможно лесно да се добавят / премахват ограничения за безопасността на потребителите
 • приложение "всичко в едно" за управление на Диабет с APS и Nightscout

Какво е нужно за да започнете

 • Android телефон (5.0 или по-нова версия)
 • Nightscout 0.10.2 или по-нова
 • Инсулинова помпа Dana-R (освен ако не създадете свой собствен драйвер за друга инсулинова помпа)
 • Източник на данни за непрекъснат мониторинг на кръвната захар (CGM)
  • Dexcom G4/G5 или Freestyle Libre или Medtronic Guardian

Getting Started:

How to install AndroidAPS:

Configuration:

Usage:

Sources:

CZ:

DE:

Български:

Въведение:

Инсталиране:

Конфигуриране:

Използване:

Източници:

Примери:

Подкрепа:

한국어:

Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.