Skip to content

Процентен профил

Roumen Georgiev edited this page Sep 20, 2017 · 1 revision
  • За да активирате Процентен профил отидете в таб Конфигурация иберете го и изберете да е видим
  • В таб Процентен профил въведете вашият базален профил към момента. Това ще е профилът по подразбиране, той ще бъде използван, когато AndroidAPS не работи. Този профил може да бъде променян по два начина:
    • Timeshift - Тази опция премества целият профил с толкова часа, колкото са зададени. Например ако работите нощна смяна можете да въведете като стойност колко часа по-рано/по-късно лягате.
    • Percentage - Тази опция прилага процентна корекция върху всички стойности в профила. Ако го зададете на 130% (което ще означава 30% по-резистентни към инсулина), ще завиши базалните нива с 30%. Също така ще намали ISF и IC със същия процент (ще ги раздели на 1.3 в нашия пример). Трябва да бъде изпратен към помпата ( от бутона ) за да влезе в действие като текущ профил. Алгоритъмът ще работи в допълнение на зададения процентен профил. Така например отделни процентни профили могат да бъдат дефинирани за отделните етапи на хормонален цикъл.

Getting Started:

How to install AndroidAPS:

Configuration:

Usage:

Sources:

CZ:

DE:

Български:

Въведение:

Инсталиране:

Конфигуриране:

Използване:

Източници:

Примери:

Подкрепа:

한국어:

Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.