Skip to content

Работа с профили след v1.5

Roumen Georgiev edited this page Sep 20, 2017 · 2 revisions

От версия 1.5 нататък логиката на работа с профили е променена.

До версия 1.46 всяка промяна влизаше в сила от момента на въвеждането й.

AAPS може още да работи по този начин, до момента в който зададете "Смяна на профил"("Profile switch") с нулева продължителност ( обяснено по-долу ). След като се случи това AAPS започва да следи историята на профилите и всяка промяна в тях ще изисква нова "Смяна на профил"("Profile switch")дори ако смените съдържанието на профила в NS. Обновеният профил е видим в AAPS веднага, но ще трябва да има събитие "Смяна на профил"("Profile switch") за да започне използването ба променената версия.

Вътрешно AAPS си създава копие на профила със стартова дата и продължителност и го използва за избрания период. Нулева продължителност означава - вечно и такъв профил би бил валиден до следващата смяна.

Ако зададете продължителност при "Смяна на профил"("Profile switch"), то при изтичане на зададения период програмта автоматично ще превключи обратно към предишният профил.

Ако използвате локален тип AAPS профили ( Процентен, Опростен, Локален ) ще се наложи да натиснете бутона в съответния профил за да приложите промените ( което ще създаде "Смяна на профил"("Profile switch") автоматично ).

Този начин на действие позволява по-точни калкулации и по-добро следене в промените.

В режим 'closed loop' се препоръчва да активирате автоматичното обновяване на профила в помпата(от меню Опции).

Getting Started:

How to install AndroidAPS:

Configuration:

Usage:

Sources:

CZ:

DE:

Български:

Въведение:

Инсталиране:

Конфигуриране:

Използване:

Източници:

Примери:

Подкрепа:

한국어:

Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.