Skip to content

Съвети и похвати

Roumen Georgiev edited this page Sep 20, 2017 · 1 revision
 • Задължително правило за добрата работа на APS система от затворен тип е това базалният профил и въглехидратните числа да бъдат абсолютно точни. Всички препоръки направени от нея ще предполагат, че спадовете/пиковете, които виждате, са резултат от други фактори, които изискват еднократна намеса ( спортуване, стрес и т.н.). Промените правени от системата са лимитирани ( виж 'maximum allowed temporary basal rate' в OpenAPS Reference Design), което означава, че не бихте желали да хабите лимита за да правите корекции в неправилен базал. Ако примерно често се налага ситемата да сваля нивото на базала преди хранене, това най-вероятно означава, че базалът в този час има нужда от корекция. Може да използвате autotune върху по-голям период, за да предложи доколко има нужда от корекции в базалите и/или чувствителността. Или просто можете да тествате базалният профил по стария способ.

 • Използването на AndroidAPS може да ускори изтощаването на батерията на помпата в сравнение с обичайната употреба. Ако ви се случи неочаквано, то може да използвате батерията от дистанционното(глюкомера) или сетъра. Най-сигурно е да сменяте батерията при остатък от 25% като комуникацията с помпата става трудна при това число. Можете да заложите аларма и за нивото на батерията ( като използвате PUMP_WARN_BATT_P във вашия nightscout сайт). Други трикове за удължаване живота на батерията са:

  • Намаляване на времето на включен дисплей на помпата - LCD on (от DANA settings менюто)
  • Намаляване на времето на включена подсветка (от DANA settings менюто)
  • избиране на звук (beep) вместо вибрация за нотификация на помпата (от DANA settings менюто)
  • Използване на бутоните на помпата само за презареждане, а AndroidAPS за преглед на история, батерия и ниво на резервоар.
 • Ако не желаете промяна на 'Опции' в AndroidAPS можете да зададете парола по ваш избор от същото меню. Така при следващото влизане в това меню първо ще бъдете попитани за паролата, преди да можете да направите някаква промяна. Премахването на паролата става с изтриването на текста в полето 'Парола'.

 • Ако планирате да използвате часовник с Андроид за болуси или промяна в настройките трябва да се убедите, че нотификациите от AndroidAPS не са блокирани. Всяко потвърждение става чрез нотификация.

 • Ако сваляте помпата за душ/вана/плуване/спорт и т.н. тогава натиснете и задръжте върху "Closed Loop" в началния екран и изберете "Разкачи за ..." и колкото минути/часове очаквате да бъде разкачена помпата. Това ще приложи базал 0 за този период. Ако закачите помпата по-рано от очакваното то задъжте върху "Suspended (X mins)" и изберете "Resume". По този начин вашият IOB ще бъде правилен при последващите изчисления на алгоритъма.

 • Поради съображения за сигурност препоръките се правят не само върху текущите данни за КЗ но и върху средната делта. За това може да отнеме малко повече време да се задейства системата при пропуски в четенията на сензора.

 • В самият Процентен профил има допълнителна промяна на мерните единици на КЗ от mg/dl на mmol/l отделно от тази в меню "Опции". Не забравяйте да го направите и на двете места!

 • Има няколко добри блога с безценни практически съвети за closed loop системите:

Допълнителни съвети (на английски) можете да откриете във нашата Facebook група

Getting Started:

How to install AndroidAPS:

Configuration:

Usage:

Sources:

CZ:

DE:

Български:

Въведение:

Инсталиране:

Конфигуриране:

Използване:

Източници:

Примери:

Подкрепа:

한국어:

Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.