Skip to content

Създаване на APK

Roumen Georgiev edited this page Dec 8, 2017 · 12 revisions
 • Изтеглете AndroidAPS архив и разархивирайте файловете.

 • Стартирайте Android Studio и изберете 'Open an existing Android Studio project', като изберете местоположението на разархивираните файлове.

 • Щракнете върху бутона BuildVariants в долния ляв ъгъл на Android Studio и ще видите, че имате няколко различни варианта.

 • Изберете типа на приложението, който искате да създадете. Има различни модулни опции, като различните части на името са описани по-долу. За да ви помогнем да изберете препоръчваме означените с bold щрифт за AndroidAPS по подразбиране (fullRelease), а за родители за дистанционно следене на програмата вариантите означени с italic шрифт (nsclientWearRelease).

  • full - цялото приложение

  • nsclient - за изтегляне на събития от NS и вписвания на лечения в Careportal (без APS, просто за отдалечено наблюдение)

  • openloop - само частта OpenAPS на приложението (без драйвер на помпата)

  • pumpcontrol - само контрол на помпа DanaR дистанционното от приложението (без loop функция, но с възможност за болус)

  • Debug - само за хора, които биха работили върху кода на приложението

 • От Build Menu кликнете върху Generate Signed APK

 • Задайте keystore и парола, ако това ви е за пръв път изберете Create new и попълнете детайлите. За повече информация относно използването на keystore вижте https://developer.android.com/studio/publish/app-signing.html#generate-key

 • Изберете същия тип за създаване, както преди, изберете V1 (Jar Signature) и кликнете върху Finish.

 • Моля, изчакайте известно време, докато се създаде APK. Ще се появи изскачащ прозорец, когато процесът е приключил.

 • Кликнете върху "Show in Explorer". Ще видите генерираният APK файл. Понякога показването му може да отнеме известно време.

 • Копирайте APK файла със същото име като типа buildtype, който сте избрали на вашия Android телефон и го инсталирайте. Ако apk не инсталира и имате по-стара версия на AndroidAPS на телефона си, който е бил подписан с друг ключ, първо ще трябва да го деинсталирате, не забравяйте да експортирате настройките си, ако това се налага.

Getting Started:

How to install AndroidAPS:

Configuration:

Usage:

Sources:

CZ:

DE:

Български:

Въведение:

Инсталиране:

Конфигуриране:

Използване:

Източници:

Примери:

Подкрепа:

한국어:

Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.