Skip to content

Open APS функции

Roumen Georgiev edited this page Sep 20, 2017 · 3 revisions

Някои от функците на AndroidAPS са взаимствани от OpenAPS oref0 и преглд на OpenAPS документацията ще Ви даде по-пълна представа за тях:

  • Advanced Meal Assist (AMA) - след поставянето на болус за хранене(meal bolus), ситемата може да вдигне базалните нива по-бързо, ако въглехидратите са правилно въведени. За да включите тази опция в таб Конфигурация ще трябва да сте преминали цел 7.
  • Autosens - анализ в реално време на това до колко тялото Ви е чувствително/резистентно на провежданото лечение с инсулин в сравнение със зададените в профила параметри. Можете да го включите от меню Опции, като за да го направите ще е необходимо да сте преминали цел 6.
  • Temporary Targets -(Eating Soon и Activity Mode) - Временни цели или “темп” са идеални за ситуации в които желаете AndroidAPS да приложи други целеви нива на КЗ за кратък период от време(1-2 часа). Например когато планирате да се храните или спортувате. Можете да задавате временни цели по няколко начина - чрез избор на TempT опцията на часовника, 'Временна цел' бутона в таб Действия, или чрез натискане и задържане върху текущата цел на главния екран. Временните цели имат продължителност по подразбиране, така няма да е необходимо да ги изключвате всеки път. В главната страница целевата захар ще бъде в син фон, ако е взета от профила, и в зелен ако е временна такава.

Getting Started:

How to install AndroidAPS:

Configuration:

Usage:

Sources:

CZ:

DE:

Български:

Въведение:

Инсталиране:

Конфигуриране:

Използване:

Източници:

Примери:

Подкрепа:

한국어:

Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.