Skip to content

SMS Команди

Roumen Georgiev edited this page Sep 20, 2017 · 2 revisions

BG

 • Дава информация за последната КЗ и IOB
 • Last BG: 5.6 4min ago, Delta: -0,2 mmol, IOB: 0.20U (Bolus: 0.10U Basal: 0.10U)

LOOP STOP/DISABLE

 • Спиране на Loop (автоматичният режим)

LOOP START/ENABLE

 • Loop стартиране

LOOP STATUS

 • Ще получите отговор от рода на:
 • Loop is disabled - (Loop изключен)
 • Loop is enabled - (Loop активен)
 • Suspended (10 min) (Loop изключен за следващите 10 мин)

LOOP SUSPEND 20

 • Изключи Loop за 20 минути

LOOP RESUME

 • Loop възстанови

TREATMENTS REFRESH

 • Обнови леченията от NightScout

NSCLIENT RESTART

 • Рестартирай NSCLIENT

DANAR

 • Данни за статуса на Dana R помпата, отговорът ще бъде от типа
 • Last conn: 1 minago Temp: 0.00U/h @11:38 5/30min IOB: 0.5U Reserv: 34U Batt: 100

BASAL STOP/CANCEL

 • За да спрете базал (ще трябва да отговорите с код EmF)

BASAL 0.3

 • Стартиране на базал от 0.3Ед/ч ( ще трябва да отговорите с код Swe )
 • Няма да бъде изпълнено ако (не са разрешени отдалечените команди)

BOLUS 1.2

 • Стартирай болус от 1.2 единици ( ще трябва да отговорите с код Rrt )
 • Стартирането на болус няма да бъде изпълнено ако (не са изминали 15 от последния болус или не са разрешени отдалечените команди)

CAL 5.6

 • За да изпратите калибрация със стойност 5.6 ( ще трябва да отговорите с код Rrt )
 • Ще бъде изпълнено (ако xDrip е инсталиран на съшият телефон. и е разрешено 'Accepting calibrations' в xDrip+)

Getting Started:

How to install AndroidAPS:

Configuration:

Usage:

Sources:

CZ:

DE:

Български:

Въведение:

Инсталиране:

Конфигуриране:

Използване:

Източници:

Примери:

Подкрепа:

한국어:

Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.