Skip to content

Wаtchfaces за часовници с Android

Roumen Georgiev edited this page Sep 20, 2017 · 1 revision

AndroidAPS e разработен с възможност да бъде контролиран от часовници с Android Wear. За да е достъпна тази функционалност е необходимо да изберете "fullWearcontrolRelease" като 'buildVariant' при създаването на АПКто(описано тук) . В самият AndroidAPS, в ConfigBuilder е необходимо да включите Wear. Има няколко варианта на циферблати, между които можете да избирате, като те включват средна делта, IOB, действащ временен базал и графика на базалният профил и данните от сензора за КЗ. Също така можете да използвате часовника за да въведете временна целева КЗ, пуснете болус, използвате болусният калкулатор, пълнене на сет/смяна на резервоар, както и да прегледате статуса на програмата и помпата. Проверете дали нотификациите от AndroidAPS не са блокирани на часовника. Потвърждението на всяко действие (примерно болус, временна цел) става чрез нотификация, нейното плъзгане и потвърждаване.

Ако използвате друга система или искате просто да наблюдавате детайли около работата на AndroidAPS на вашия Android часовник - възможно е да създадете APK само за часовник. За да го направите просто следвайте инструкциите, а като вариант изберете "nsclientWearRelease". При тази опция също има различни циферблати, между които можете да избирате.

Притежаващите Pebble часовници могат да използват Urchin watchface за наблюдение на данните на цикъла (ако те са качени в nightscout), но няма да можете да изпращате команди към AndroidAPS през тази марка часовници. Можете да изберете кои полета да бъдат показвани, като IOB и временно активен базал и предвидени стойности. Ако сте в режим open loop може да използвате IFTTT да създадете аплет, който да изпраща SMS или pushover нотификация при получаване на нотификация от AndroidAPS.

Getting Started:

How to install AndroidAPS:

Configuration:

Usage:

Sources:

CZ:

DE:

Български:

Въведение:

Инсталиране:

Конфигуриране:

Използване:

Източници:

Примери:

Подкрепа:

한국어:

Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.