Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Commits on Oct 13, 2011
Commits on Jun 7, 2011
 1. We gebruiken nu README

  Matthijs van der Deijl
  Matthijs van der Deijl committed Jun 7, 2011
 2. Merge pull request #1 from opengeogroep/master

  MinIenM committed Jun 7, 2011
  Leesmij.txt naar README zodat GitHub direct een beschrijving van de applicatie geeft. (Suggestie: Milo van der Linden)
 3. Broncode bij het Proefpakket

  Matthijs van der Deijl
  Matthijs van der Deijl committed Jun 7, 2011
 4. Leesmij bestand over het project

  Matthijs van der Deijl
  Matthijs van der Deijl committed Jun 7, 2011