Skip to content
Permalink
Browse files

Added translations

  • Loading branch information...
BuildTools
BuildTools committed Mar 29, 2019
1 parent aff4343 commit 99aa248529ba624d1f695ed11b149006731b41df
Showing with 54 additions and 23 deletions.
  1. +54 −23 nl.po
77 nl.po
@@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"POT-Creation-Date: \n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-21 16:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-29 18:34+0100\n"
"Last-Translator: Matsv <matsvl@hotmail.nl>\n"
"Language-Team: Dutch <http://weblate.robotbrain.info/projects/multimc/"
"multimc/nl/>\n"
@@ -94,7 +94,7 @@ msgstr "Licentie"
#: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:276
msgctxt "AboutDialog|"
msgid "Forking/Redistribution"
msgstr ""
msgstr "Forking/Herdistributie"

#: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:282
msgctxt "AboutDialog|"
@@ -309,6 +309,19 @@ msgid ""
"settings.</li></ul><p>If we change the tracked information, you will see "
"this page again.</p></body></html>"
msgstr ""
"<html><body><p>MultiMC verzendt anonieme gebruiksstatistieken bij elke start "
"van de toepassing. Dit helpt ons te beslissen op welke platforms en "
"problemen we ons moeten richten.</p><p>De gegevens worden verwerkt door "
"Google Analytics, zie hun <a href=\"https://support.google.com/analytics/"
"answer/6004245?hl=en\">artikel hierover</a>.</p><p>De volgende gegevens "
"worden verzameld:<p><ul><li>Een willekeurige unieke ID van de MultiMC-"
"installatie.<br/>Het wordt opgeslagen in de applicatie-instellingen (multimc."
"cfg).</li><li>Geanonimiseerd (gedeeltelikl) IP-adres.</li><li>MultiMC versie."
"</li><li>Besturingssysteem naam, versie en architectuur.</li><li>CPU-"
"architectuur (kernel architectuur op Linux).</li><li>Grootte van "
"systeemgeheugen.</li><li>Java-versie, architectuur en geheugeninstellingen.</"
"li></ul><p>Als we de tracking informatie wijzigen, ziet u deze pagina "
"opnieuw.</p></body></html>"

#: src/application/setupwizard/AnalyticsWizardPage.cpp:62
msgctxt "AnalyticsWizardPage|"
@@ -518,6 +531,8 @@ msgstr "De instance heeft conflicterende dependencies."
msgctxt "ComponentUpdateTask|"
msgid "Instance has unresolved dependencies while loading/checking for launch."
msgstr ""
"Instance heeft onopgeloste afhankelijkheden tijdens het laden/controleren op "
"de lancering."

#: src/api/logic/minecraft/ComponentUpdateTask.cpp:688
#, qt-format
@@ -526,6 +541,9 @@ msgid ""
"Component metadata update task failed while downloading from remote server:\n"
"%1"
msgstr ""
"Update-taak van metagegevens component mislukt tijdens downloaden van "
"externe server:\n"
"%1"

#: src/application/dialogs/CopyInstanceDialog.ui:17
msgctxt "CopyInstanceDialog|"
@@ -560,7 +578,7 @@ msgstr "Kon de 'server-resource-packs' map niet aanmaken"
#: src/application/widgets/CustomCommands.ui:14
msgctxt "CustomCommands|"
msgid "Form"
msgstr ""
msgstr "Het formulier"

#: src/application/widgets/CustomCommands.ui:23
msgctxt "CustomCommands|"
@@ -616,13 +634,13 @@ msgstr "Aangepaste Commando's"
#, qt-format
msgctxt "DirectJavaLaunch|"
msgid "The wrapper command \"%1\" couldn't be found."
msgstr ""
msgstr "Het wrapper commando \"%1\" kon niet worden gevonden."

#. Error message displayed if instace can't start
#: src/api/logic/minecraft/launch/DirectJavaLaunch.cpp:91
msgctxt "DirectJavaLaunch|"
msgid "Could not launch minecraft!"
msgstr ""
msgstr "Kan Minecraft niet starten!"

#: src/api/logic/minecraft/launch/DirectJavaLaunch.cpp:121
#, qt-format
@@ -631,6 +649,8 @@ msgid ""
"Minecraft process ID: %1\n"
"\n"
msgstr ""
"Minecraft-proces-ID: %1\n"
"\n"

#: src/application/dialogs/EditAccountDialog.ui:14
msgctxt "EditAccountDialog|"
@@ -741,7 +761,7 @@ msgstr "JProfiler installatie lijkt OK te zijn"
#: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:127
msgctxt "ExternalToolsPage|"
msgid "JVisualVM Executable"
msgstr ""
msgstr "JVisualVM uitvoerbaar"

#: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:135
#: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:150
@@ -777,6 +797,8 @@ msgid ""
"Error while checking MCEdit install:\n"
"%1"
msgstr ""
"Fout bij het controleren van de MCEdit-installatie:\n"
"%1"

#: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:195
msgctxt "ExternalToolsPage|"
@@ -920,17 +942,17 @@ msgstr "Weet je zeker dat je pack %1 wilt verwijderen?"
#: src/api/logic/modplatform/flame/FileResolvingTask.cpp:13
msgctxt "Flame::FileResolvingTask|"
msgid "Resolving mod IDs..."
msgstr ""
msgstr "Mod IDs oplossen..."

#: src/api/logic/modplatform/flame/FileResolvingTask.cpp:115
msgctxt "Flame::FileResolvingTask|"
msgid "Some mod ID resolving tasks failed."
msgstr ""
msgstr "Sommige mod ID-taken zijn mislukt."

#: src/api/logic/minecraft/update/FoldersTask.cpp:17
msgctxt "FoldersTask|"
msgid "Failed to create folder for minecraft binaries."
msgstr ""
msgstr "Maken van map voor Minecraft-binaries is mislukt."

#: src/application/pages/modplatform/FtbListModel.cpp:18
msgctxt "FtbFilterModel|"
@@ -1135,7 +1157,7 @@ msgstr "ZIP (*.zip)"
#: src/application/widgets/InstanceCardWidget.ui:14
msgctxt "InstanceCardWidget|"
msgid "Form"
msgstr ""
msgstr "Het formulier"

#: src/application/widgets/InstanceCardWidget.ui:30
msgctxt "InstanceCardWidget|"
@@ -1242,6 +1264,8 @@ msgctxt "InstanceImportTask|"
msgid ""
"Mysterious trailing dots removed from Minecraft version while importing pack."
msgstr ""
"Mysterieuze achterste stippen verwijderd uit de Minecraft-versie tijdens het "
"importeren van het pakket."

#: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:252
#, qt-format
@@ -1265,13 +1289,13 @@ msgstr "De volgende 'map' moet misschien uitgepakt worden: %1"
msgctxt "InstanceImportTask|"
msgid ""
"Nesting modpacks in modpacks is not implemented, nothing was downloaded: %1"
msgstr ""
msgstr "Nesten van modpacks is niet geïmplementeerd, niets is gedownload: %1"

#: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:333
#, qt-format
msgctxt "InstanceImportTask|"
msgid "Unrecognized/unhandled PackageType for: %1"
msgstr ""
msgstr "Niet-herkende/onverwerkte PackageType voor: %1"

#: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:353
msgctxt "InstanceImportTask|"
@@ -1281,12 +1305,12 @@ msgstr "Mods downloaden..."
#: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:360
msgctxt "InstanceImportTask|"
msgid "Unable to resolve mod IDs:\n"
msgstr ""
msgstr "Kon mod IDs niet oplossen:\n"

#: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:171
msgctxt "InstanceImportTask|"
msgid "Instance import has been aborted."
msgstr ""
msgstr "Instancie importeren is afgebroken."

#: src/application/InstancePageProvider.h:40
msgctxt "InstancePageProvider|"
@@ -1302,13 +1326,13 @@ msgstr "Core mods"
#: src/application/InstancePageProvider.h:57
msgctxt "InstancePageProvider|"
msgid "Worlds"
msgstr ""
msgstr "S Werelds"

#: src/application/InstancePageProvider.h:70
#, qt-format
msgctxt "InstancePageProvider|"
msgid "Edit Instance (%1)"
msgstr ""
msgstr "Bewerk instantie (%1)"

#: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:60
msgctxt "InstanceSettingsPage|"
@@ -1363,7 +1387,7 @@ msgstr "Geheugen"
#: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:186
msgctxt "InstanceSettingsPage|"
msgid "Note: Permgen is set automatically by Java 8 and later"
msgstr ""
msgstr "Opmerking: Permgen wordt automatisch ingesteld door Java 8 en hoger."

#: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:199
msgctxt "InstanceSettingsPage|"
@@ -1441,6 +1465,8 @@ msgid ""
"Failed to commit instance, even after multiple retries. It is being blocked "
"by something."
msgstr ""
"Kan instantie niet toewijzen, zelfs niet na meerdere pogingen. Het wordt "
"geblokkeerd door iets."

#: src/application/InstanceWindow.cpp:39
msgctxt "InstanceWindow|"
@@ -1482,7 +1508,7 @@ msgstr "Speel"
#: src/application/InstanceWindow.cpp:138
msgctxt "InstanceWindow|"
msgid "Launch the instance"
msgstr ""
msgstr "Start het instantie"

#: src/api/logic/tools/JProfiler.cpp:34
#, qt-format
@@ -1713,7 +1739,7 @@ msgstr "Speel Offline"
#: src/application/LaunchController.cpp:123
msgctxt "LaunchController|"
msgid "Received undetermined session status during login."
msgstr ""
msgstr "Onbepaalde sessiestatus ontvangen tijdens inloggen."

#: src/application/LaunchController.cpp:164
msgctxt "LaunchController|"
@@ -1741,18 +1767,18 @@ msgstr "Error"
#: src/application/LaunchController.cpp:198
msgctxt "LaunchController|"
msgid "Couldn't load the instance profile."
msgstr ""
msgstr "Kan het instantie profiel niet laden."

#: src/application/LaunchController.cpp:205
msgctxt "LaunchController|"
msgid "Couldn't instantiate a launcher."
msgstr ""
msgstr "Kan een opstartprogramma niet instantiëren."

#: src/application/LaunchController.cpp:237
#, qt-format
msgctxt "LaunchController|"
msgid "Couldn't start profiler: %1"
msgstr ""
msgstr "Kon profiler niet starten: %1"

#: src/application/LaunchController.cpp:246
#, qt-format
@@ -1763,6 +1789,11 @@ msgid ""
"\n"
"%1"
msgstr ""
"Het starten van het spel is vertraagd totdat u op de knop drukt. Dit is het "
"juiste moment om de profiler in te stellen, omdat de profilerserver nu wordt "
"uitgevoerd.\n"
"\n"
"%1"

#: src/application/LaunchController.cpp:249
msgctxt "LaunchController|"
@@ -1778,7 +1809,7 @@ msgstr "Start"
#, qt-format
msgctxt "LaunchController|"
msgid "Couldn't start the profiler: %1"
msgstr ""
msgstr "Kon de profiler niet starten: %1"

#: src/application/LaunchController.cpp:288
msgctxt "LaunchController|"

0 comments on commit 99aa248

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.