Specific project for old school agenda system iSAS - download grades and notifications, compare with old ones and send e-mail if there is anything new.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
app
assets
log
temp
vendor
.gitignore
README.md
databaze-zakovska-postou.sql
favicon.ico
index.php
robots.txt

README.md

Žákovská poštou

Jednoduchá aplikace, která se přihlásí do systému žákovské iSAS, stáhne klasifikaci a oznámení, porovná s již staženými záznamy a novinky pošle uživateli na e-mail. Používá PHP a MySQL. Nemá administraci nad uživatelskými účty, to je potřeba řešit přímo v databázi přes tabulky.

Zdejší kód na GitHubu je okleštěný o zakoupenou šablonu: https://wrapbootstrap.com/theme/delta-promote-mobile-app-bootstrap-4-WB09R23P8

Doporučený CRON pro automatickou kontrolu (cestu upravte podle sebe):

*/5 14-22/2 * * 1-5 /usr/bin/php -f /var/www/zakovskapostou.cz/web/app/cron/zakovskaNova.php
*/15 12-18/2 * * 0,6 /usr/bin/php -f /var/www/zakovskapostou.cz/web/app/cron/zakovskaNova.php

Schéma databáze naleznete v databaze-zakovska-postou.sql, nastavení do databáze upravíte v app/fg/dbConnect.php. Dále přepište doménu "zakovskapostou" svojí vlastní.