C# winmm.dll ile MP3 Çalar Uygulaması / C# MP3 Player Application with winmm.dll
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
MuzikCalar
.gitattributes
.gitignore
MuzikCalar.sln
README.md

README.md

C# MP3 Çalar Uygulaması - MP3 Player

C# winmm.dll ile MP3 Çalar Uygulaması / C# MP3 Player Application with winmm.dll

Bu uygulamaya benzer bir çok uygulama gördüm ama gördüklerim çok yavandı. Yani çalıştırıp bırakmışlar. Bende bu kodları alarak (winmm.dll komutlarını) daha hoş ve kullanılabilir bir halde kafama göre bir mp3 çalar yapayım dedim.

Buradaki linkten kişisel sitemdeki tanıtım yazısına ulaşabilirsiniz. https://mustafabukulmez.com/2019/01/09/c-mp3-calar-uygulamasi-mcisendstring/

Projenin Görüntüsü...

Alt text