Bir klasör içerisindeki tüm dosyaların adlarını değiştirmek için kullanabileceğiniz bir uygulama - URL'ye tıklayarak açıklamalarını görebilirsiniz.
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
DosyaAdDedgistirme
.gitattributes
.gitignore
DosyaAdDedgistirme.sln
README.md

README.md

DosyaAdDedgistirme

Bir klasör içerisindeki tüm dosyaların adlarını değiştirmek için kullanabileceğiniz bir uygulama - URL'ye tıklayarak açıklamalarını görebilirsiniz.

bu projede DevExpress kullanılmıştır. DEvExpress Dll leri olmadan çalışmayabilir.